Đói cho sạch, rách cho thơm

Von For Debut am So, 25/07/2021 - 03:02 eingetragen

Bedeutungen von „Đói cho sạch, rách cho ...“

Englisch

That is, even if we must live in poverty, we must keep our good virtues
(Nghĩa là phải an phận nghèo, cùng phải giữ danh giữ tiếng)

Erklärt von For DebutFor Debut am So, 25/07/2021 - 03:02
Erklärt von For DebutFor Debut