Đóng cửa dạy nhau

Von For Debut am Di, 20/07/2021 - 05:27 eingetragen

Bedeutungen von „Đóng cửa dạy nhau“

Englisch

As a method: what is good or bad in the family, it is advisable to discuss privately and not to inform strangers.
(Về việc quấy phải trong nhà, theo lẽ khôn ngoan thì dạy riêng, chớ cho người ngoài biết)

Erklärt von For DebutFor Debut am Di, 20/07/2021 - 05:27
Erklärt von For DebutFor Debut