Imagine (Persisch Übersetzung)

Advertisements
Persisch Übersetzung

تصور کن

Versionen : #1#2#3
تصور کن بهشتی نباشد
سهل است اگر بکوشی
نه دوزخی زیرمان
بر فراز تنها آسمان
تصور کن تمامی مردم
در لحظه زندگی کنند
 
تصور کن مرزها نباشند
کار دشواری نیست
هیچ چیز برای کشتن با برایش مردن
و بی هیچ دین و آیینی
تصور کن تمامی مردم
در صلح به سر ببرند
 
تو...
شاید بگویی من فردی رویایی ام
اما تنها من نیستم
امیدوارم روزی به ما بپیوندی
و دنیا یکی خواهد بود
 
تصور کن تصاحبی نباشد
حیرت می کنم اگر از پسش بر آیی
بی نیاز از آز و طمع
برادری بشر
تصور کن تمامی مردم
دنیا را با هم سهیم شوند
 
شاید بگویی من فردی .......
 
و دنیا یگانه خواهد زیست
 
Von esther_ster am Di, 27/03/2012 - 12:38 eingetragen
Englisch

Imagine

Weitere Übersetzungen von "Imagine"
Bosnisch Guest
Persischesther_ster
Ungarisch Guest
John Lennon: Top 3
See also
Kommentare