Imagine (Vietnamesisch Übersetzung)

Advertisements
Vietnamesisch Übersetzung

Tưởng Tượng

Hãy tưởng tượng rằng trái đất này không có thiên đường
Dễ mà, nếu cậu thử
Không có địa ngục dưới chân ta
Trên đầu chúng ta chỉ có bầu trời
Hãy tưởng tượng rằng tất cả mọi người
Đều sống cho ngày hôm nay
 
Hãy tưởng tượng rằng trái đất này không có những quốc gia
Không quá khó đâu
Không có thứ gì đáng để chém giết và chết vì nó
Và không có những tôn giáo nữa
Hãy tưởng tượng tằng tất cả mọi người
Đều sống một cuộc đời trong thanh bình
 
Cậu
Cậu có thể bảo tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải kẻ duy nhất đâu
Tôi mong ngày nào đó cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành một
 
Hãy tưởng tượng rằng trái đất này không có của cải
Tôi tự hỏi cậu tưởng tượng được không
Không cần phải tham lam hay thèm muốn chi
Tình huynh đệ của con người chúng ta
Hãy tưởng tượng tằng tất cả mọi người
Chia sẻ toàn thế giới
 
Cậu
Cậu có thể bảo tôi là kẻ mơ mộng
Nhưng tôi không phải kẻ duy nhất đâu
Tôi mong ngày nào đó cậu sẽ tham gia cùng chúng tôi
Và thế giới sẽ trở thành một
 
Và thế giới sẽ sống như nhau
 
Von Nắng am Fr, 08/01/2016 - 04:55 eingetragen
Englisch

Imagine

Weitere Übersetzungen von "Imagine"
Bosnisch Guest
Ungarisch Guest
VietnamesischNắng
John Lennon: Top 3
See also
Kommentare