Werbung

ใครบางคน (Krai baang kon) (Transliteration)

ใครบางคน

ใครบางคนที่บังเอิญมาพบกัน
ทำเอาใจลอยไปแสนไกล
ใครบางคนอาจจะลืมได้ง่ายดาย
แต่ฉันไม่อาจที่จะลืม
 
ใครบางคนที่เป็นเพียงแค่แรกเจอ
ทำไมจำเธอได้ชัดเจน
เธอเป็นใครก็เต็มใจจะให้เป็น
ให้เห็นเธออีกจะได้ไหม
 
อยากจะมองดูเธอทุกวัน
แล้วฝันถึงเธอทุกคืน
ไม่อยากฝืนเวลาหัวใจ
ไปตามหาใครที่มันใฝ่ฝัน
เพิ่งรู้สึกอย่างนี้
แปลกใจตัวเองที่มันไหวหวั่น
ทุกวันคงดีถ้าจะมีเธอ
 
รอเวลาจะเจอกันอีกเมื่อไหร่
เธอจะมีใครไปหรือยัง
ความในใจอยากให้เธอได้รู้บ้าง
อยากเห็นเธออีกจะได้ไหม
 
อยากจะมองดูเธอทุกวัน
แล้วฝันถึงเธอทุกคืน
ไม่อยากฝืนเวลาหัวใจ
ไปตามหาใครที่มันใฝ่ฝัน
เพิ่งรู้สึกอย่างนี้
แปลกใจตัวเองที่มันไหวหวั่น
ทุกวันคงดีถ้าจะมีเธอ
 
อยากจะมองดูเธอทุกวัน
แล้วฝันถึงเธอทุกคืน
ไม่อยากฝืนเวลาหัวใจ
ไปตามหาใครที่มันใฝ่ฝัน
เพิ่งรู้สึกอย่างนี้
แปลกใจตัวเองที่มันไหวหวั่น
ทุกวันคงดีถ้าจะมีเธอ
ทุกวันคงดีถ้าจะมีเธอ
 
Von RujixRujix am Do, 29/07/2021 - 01:24 eingetragen
Transliteration
Align paragraphs

Krai baang kon

Krai baang kon têe bang-ern maa póp gan
Tam ao jai loi bpai săen glai
Krai baang kon àat jà leum dâai ngâai daai
Dtàe chăn mâi àat têe jà leum
 
Krai baang kon têe bpen piiang kâe râek jer
Tam-mai jam ter dâai chát jen
Ter bpen krai gôr dtem jai jà hâi bpen
Hâi hĕn ter èek jà dâai măi
 
Yàak jà mong doo ter túk wan
Láew făn tĕung ter túk keun
Mâi yàak fĕun way-laa hŭua jai
Bpai dtaam hăa krai têe man fài făn
Pêrng róo sèuk yàang née
Bplàek jai dtuua eng têe man wăi wàn
Túk wan kong dee tâa jà mee ter
 
Ror way-laa jà jer gan èek mêuua rài
Ter jà mee krai bpai rĕu yang
Kwaam nai jai yàak hâi ter dâai róo bâang
Yàak hĕn ter èek jà dâai măi
 
Yàak jà mong doo ter túk wan
Láew făn tĕung ter túk keun
Mâi yàak fĕun way-laa hŭua jai
Bpai dtaam hăa krai têe man fài făn
Pêrng róo sèuk yàang née
Bplàek jai dtuua eng têe man wăi wàn
Túk wan kong dee tâa jà mee ter
 
Yàak jà mong doo ter túk wan
Láew făn tĕung ter túk keun
Mâi yàak fĕun way-laa hŭua jai
Bpai dtaam hăa krai têe man fài făn
Pêrng róo sèuk yàang née
Bplàek jai dtuua eng têe man wăi wàn
Túk wan kong dee tâa jà mee ter
Túk wan kong dee tâa jà mee ter
 
Danke!

©Rujix

Von RujixRujix am Do, 29/07/2021 - 02:23 eingetragen
Kommentare
Read about music throughout history