Werbung

Lab Lar (Persisch Übersetzung)

Persisch ÜbersetzungPersisch
A A

لب‌ها

شب‌ها، شب‌ها، بر ماه نگاه کرده، ای یار، تو را یاد کرده‌ام
لب لب لب لب لب‌ها را
 
پا شده‌ام، پا شده‌ام، نشسته‌ام، در هریک رویایی از تو داشته‌ام
لب لب لب لب لب‌ها را
لب شیرین، لب‌ها را
لب شکر، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
ای جان لب شیرین، لب‌ها را
 
چشم و ابرو تنگ مکن، بیا، تو ناز مکن با من، مکن [*]
ای یارم، ای جانم
چشم و ابرو تنگ مکن، بیا، تو ناز مکن با من، مکن
ای یارم، ای جانم
 
اهالی عشق را، این همه ناز مکن، خوب نیست
لب لب لب لب لب‌ها را
لب شیرین، لب‌ها را
لب شکر، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
 
تو عشقم را، تو عشقم را در همه عالم عیان کرده‌ای
لب لب لب لب لب‌ها را
تو چون بلبل، تو چون بلبل در گلشن فغان کرده‌ای
لب لب لب لب لب‌ها را
لب شیرین، لب‌ها را
لب شکر، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
 
چشم و ابرو تنگ مکن، بیا، تو ناز مکن با من، مکن
ای یارم، ای جانم
 
زیباییت، ای گل، همه بانمکی‌ست (ملاحت‌ست)
این چهره که داری، خوشبختی بزرگی‌ست
تمایل را در چشمان رقیب، می‌فهمم
من خود عارفم، نشانه‌ای مرا کافی‌ست (من خودم این کاره‌ام)
ای زیبا، ای ظالمانه زیبا
 
حیف که قدرش ندانستی،
دلم می‌سوزد، دلم می‌سوزد، دلم می‌سوزد
زیبایی که قدر خود نداند، جنایت است، ای امان، ای امان
 
بگویم که نخند، با رقیب سخن مگوی، ناز مکن
چگونه بگویم زیبایم؟ که سخن وری و خنده، رسم و عادت توست
ای جان بی‌چاره‌ام
 
بلبل‌ها آواز می‌خوانند، چه‌چه می‌زنند، روی گل در باغ،
بلبل‌ها آواز می‌خوانند، چه‌چه می‌زنند، روی گل در باغ،
 
ای زیبای خوش ترکیب
بر دیدگانم جای داری
تو از من قلب بخواه
من بگویمت: بر روی چشم
 
چشم و ابرو تنگ مکن، بیا، تو ناز مکن با من، مکن
ای یارم، ای جانم
 
اهالی عشق را، این همه ناز مکن، خوب نیست
لب لب لب لب لب‌ها را
لب شیرین، لب‌ها را
لب شکر، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
ای لب شیرین، لب‌ها را
 
Danke!
thanked 2 times

𝙄 𝙘𝙖𝙣'𝙩 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙡𝙖𝙩𝙚 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘, 𝙞𝙩'𝙨 𝙩𝙝𝙚 𝙐𝙣𝙞𝙫𝙚𝙧𝙨𝙖𝙡 𝙇𝙖𝙣𝙜𝙪𝙖𝙜𝙚 𝙞𝙩𝙨𝙚𝙡𝙛
~ BΣΉZΛD ~

Von aariapooraariapoor am Do, 25/02/2021 - 15:48 eingetragen
Kommentare des Autors:
Süzməx / سوزماخ   ^ ⬆ ^

 

واژه ای مناسب در فارسی پیدا نکردم 😏
حالتی از چشم که در حال روی برگرداندن یا سر به زیر افکندن چشم ها نیز تنگ می شود
می تواند نشان دهنده ی ناز کردن یا خجالت یا حتی عصبانیت مختصر یا نا امیدی باشد
چیزی شبیه به این عکس

 

در انگلیسی شاید بشود
eye rolling 🙄
را بکار برد

 

البته من در مقامی نیستم که حرکات خانم ها را رمزگشایی بکنم
ولی برای کسانی که علاقه مند هستند کتابی در این زمینه وجود دارد فهمیدن زنان
AserbaidschanischAserbaidschanisch

Lab Lar

Übersetzungen von „Lab Lar“
Persisch aariapoor
Kommentare
Read about music throughout history