Luan Santana - As lembranças vão na mala (Hebräisch Übersetzung)

Hebräisch Übersetzung

הזכרונות ישארו במזוודה

בלא להתחשב
במה שאת אומרת לי עכשיו
אני רוצה להבהיר לך כמה דברים
 
בלא להתחשב
אם המערכת יחסים שלנו הייתה טובה
אני לא רוצה שתשארי איתי מרחמים שתגרמי לי לסבל
שחצן? לא ירדתי על הברכיים בשביל לזכות בלב שלך
לא מושלם? נכון
אבל עשיתי את הכי טוב שלי עד הסוף
 
המצפון שלך לא יתן לך לישון
כי אף אחד לא יעשה מעצמו צחוק בשביל לראות אותך מחייכת
אף אחד לא יחזיק את היד שלך בשביל לראות את השקיעה
אף אחד לא יכתוב את סיפור האהבה שלנו על הקיר
המצפון שלך לא יתן לך לישון
כי אף אחד לא יעשה מעצמו צחוק בשביל לראות אותך מחייכת
אף אחד לא יחזיק את היד שלך בשביל לראות את השקיעה
אף אחד לא יכתוב את סיפור האהבה שלנו על הקיר
 
אבל אם תחליטי שאת עדיין רוצה לעזוב אותי
הזכרונות ילכו למזוודה בשביל לגרום לך סבל.
 
Von toshh a am Mi, 17/02/2016 - 16:18 eingetragen
Portugiesisch

As lembranças vão na mala

Weitere Übersetzungen von "As lembranças vão na..."
Hebräischtoshh a
Luan Santana: Top 3
See also
Kommentare