Werbung

Malèna (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Roberto Alagna
  • Lied: Malèna 3 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Englisch, Französisch, Russisch
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Italienisch

Malèna

Picciridda, t’aspettu...
Picciridda ti speru...
La me’ vita ti pigghiasti già!
Nott’e ghjornu - amureddu -
li passu ccu tia,
E mi scantu pi sta nova felicità!
 
Picciridda, sì bedda,
Picciridda, sì santa,
E lu cori t’arrubbasti già!
E m’abbrucia ‘nu focu d’amuri
Quannu pensu a ttia e sugnu ancora papa!
Quannu staju ccu mamma abbrazzatu
- Malèna, Malenkuzza -
Ti sentu suspirari...
 
Nicaredda, a picca picca
Ti presenti ‘na sta vita
Com’a n’angiulu vistutu di lu suli!
Sciatuzzu ruci e prufumatu,
Occhi beddi mennulati,
Ccu lu jornu, nascennu stai!
 
Ruci-ruci, ‘na lagrima scinni da lu me
cori...
‘Stu pinseri novu nun mi lassa:
Quacchi ghjiornu luntanu-luntanu,
Malèna … vint’anni … vint’ anni farai!
M’arruspighiu e mi viru assai vecchiu
- Malèna, Malenkuzza -
E tu mi chiami : « Papà ! »...
Malèna, Malèna, Malenka, gioia mia!
 
Von vevvevvevvev am Mi, 08/05/2019 - 02:13 eingetragen
Zuletzt von vevvevvevvev am Do, 09/05/2019 - 16:13 bearbeitet
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs
A A

Malena (translation by JOHN TYLER TUTTLE)

Little girl, I’m waiting for you...
Little girl, I’m hoping for you…
You have already taken hold of my life!
My days and my nights - little love -
I spend them with you,
And I apprehend this new felicity!
 
Little girl, you are beautiful,
Little girl, you are holy,
And you have already stolen my heart!
And a fire of love sets me ablaze
When I think of you
and again see myself as a papa!
When Mummy and I embrace,
- Malèna, little Malèna -
... I hear you sigh...
 
My tiny one, gradually
You appear in this life
Like an angel dressed in sunshine!
- Little breath, soft and scented…
Cute almond-shaped eyes -
...With the day you are being born!
 
Very gently, a tear flows in my heart…
This new bother no longer leaves me:
One fine day, far, far off,
Malèna ... twenty ... you’ll be twenty!
I open my eyes and find
myself even older…
- Malèna, little Malèna -
And you call me: “ Papa! ”…
 
Евгений Виноградов
Von vevvevvevvev am Mi, 08/05/2019 - 02:25 eingetragen
Zuletzt von vevvevvevvev am Fr, 10/05/2019 - 17:30 bearbeitet
Kommentare des Autors:

"This album is the celebration of a birth: that of my daughter Malèna. It was born with and of this child. And of the deepest feelings that she awakens in me. Malèna revives my youth and prolongs my happiness..."
Roberto Alagna

Weitere Übersetzungen von „Malèna"“
Englisch vevvev
Roberto Alagna: Top 3
Kommentare