Miluška moja (Englisch Übersetzung)

Advertisements
Slowakisch

Miluška moja

Miluška moja, s tebou chcem kráčať žitím
Teba mi osud, určil už pre vždy vidím
Celý svoj život do ručiek tvojich vkladám
Za lásku lásku, iné viac nič nežiadám
 
Nad kraj keď tíško modrá sa noc už skladá
Tu srdce v túžbach, len teba stále hľadá
Miluška moja, s tebou chcem kráčať žitím
Teba mi osud, určil už pre vždy vidím
 
(x2)
 
Von marta90 am Mo, 29/01/2018 - 00:03 eingetragen
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

My Darling

My darling, I want to walk my life with you
Eternity chosed you, for ever I see
I hand my life to your hands[1]
For love love, nothing I ever want
 
On country when silent blue night appears
There, heart in aspirations, only wants you
My darling, I want to walk my life with you
Eternity chosed you, for ever I see I hand my life to your hands[1]
 
(x2)
 
Von timleg002 the Slovakian am Di, 17/04/2018 - 14:57 eingetragen
Auf Anfrage von marta90 hinzugefügt.
Kommentare des Autors:

[1] je citovo zafarbená (expresívna) forma (ručičky) čo sa dá preložiť iba ako ruky = hands a nie ako ručičky.

[1] is emotion affected (expressive) form ("ručičky") which can be translated only as "ruky" = hands and not as "ručičky"

See also
Kommentare