Werbung

מלך העולם Melech Haolam (Vietnamesisch Übersetzung)

מלך העולם Melech Haolam

אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד כח
אל תבהל
תתבונן
יש כאן אחד יחיד ומיוחד
תמיד שומע
כל כך אוהב
מכל הלב
 
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש
הוא מחיה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו
ואין שום דבר שנעלם
כל כך מושלם
ממלך
מלך העולם מלך העולם
מלך העולם מלך העולם
 
בחיים כולם x4
 
בחיים כולם נופלים קמים וממשיכים בדרך
אין שום ברירה
רק נשארת בחירה
לבחור בטוב והמתוק וחלילה לא להיפך
המציאות מסתירה
את האמת
 
שאפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש
הוא מחיה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו
ואין שום דבר שנעלם
כל כך מושלם
ממלך
מלך העולם מלך העולם
מלך העולם מלך העולם
 
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש
הוא מחיה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו
ואין שום דבר שנעלם
כל כך מושלם
ואפילו במקום הכי נמוך בעולם הוא קיים
ואפילו במקום הכי שפל שיש
הוא מחיה את כולם
כי אין מקום פנוי ממנו
ואין שום דבר שנעלם
כל כך מושלם
ממלך
מלך העולם מלך העולם
מלך העולם מלך העולם
מלך העולם...
 
Von Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì am Mo, 14/06/2021 - 05:46 eingetragen
Eigener Kommentar:

Melech Haolam by Yossi Shtendig & Shea Berko

Vietnamesisch ÜbersetzungVietnamesisch
Align paragraphs

Ngọc Hoàng Thượng Đế Vũ Trụ

Nếu đôi lúc khó khăn thử thách ập đến và đồng bào mất đi sức mạnh
Đừng sợ hãi
Hãy hiểu rằng
Chỉ có một Đấng duy nhất nơi đây
Luôn luôn lắng nghe
Tràn trề yêu thương
Từ trái tim Ngài (Thiên Chúa)
 
Và ngay cả dưới chốn tận đáy vũ trụ thì Ngài vẫn luôn hiện hữu
và ngay cả chốn tận cùng của thế giới thì mãi mãi vẫn là Ngài
Đấng hồi sinh người đã khuất
Vì Ngài hiện hữu khắp mọi nơi
và Lưới Trời lồng lộng không thoát được
Ngài thật hoàn hảo
từ Đấng Đế Vương
Đế Vương Vũ Trụ - Đức Vua Vũ Trụ
Thiên Vương Vũ Trụ - Hoàng Thượng Vũ Trụ
 
Ở đời này ai cũng x4
 
Ở đời này ai cũng đã từng thất bại và tiếp tục tự đứng dậy đi tiếp
Không có lựa chọn nào khác
Chỉ có một lựa chọn duy nhất
Là con đường chính đạo ngọt lịm và Thiên Chúa cấm đường khác
Thực tế thì che dấu
Điều chân lý
 
Ngay cả dưới tận đáy thế giới Ngài vẫn luôn có mặt
và ngay cả tận cùng vũ trụ vẫn có mặt Ngài
Đấng hồi sinh các bậc tiền nhân
Vì Ngài hiện hữu khắp muôn nơi
và Lưới Trời lồng lộng không tài nào thoát được
Ngài thật hoàn mỹ
từ Hoàng Thượng
Hoàng Thượng Vũ Trụ - Thiên Vương Thế Giới
Hoàng Đế Thế Giới - Vua Toàn Vũ Trụ
 
Và ngay cả dưới tận đáy vũ trụ Ngài vẫn luôn hiện hữu
và ngay cả tận cùng thế giới thì vẫn có Ngài
Đấng làm cho kẻ chết sống lại
Vì Ngài có mặt khắp mọi nơi
và Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát
Ngài thật hoàn hảo
Và ngay cả dưới tận đáy thế giới Ngài vẫn luôn có mặt
và ngay cả tận cùng vũ trụ vẫn có mặt Ngài
Đấng làm sống lại người đã khuất
Vì Ngài hiện có mặt khắp muôn nơi
và Lưới Trời lồng lộng thưa mà khó lọt
Ngài thật hoàn mỹ
từ Ngọc Hoàng Đại Đế
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vũ Trụ - Thiên Đế Thế Giới
Thiên Đế Vũ Trụ - Đế Vương Thế Giới
Ngọc Hoàng Thượng Đế Thế Giới
 
Danke!
1 Mal gedankt

Neckbeard

Von Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì am Mo, 14/06/2021 - 08:09 eingetragen
Zuletzt von Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì am Di, 15/06/2021 - 21:52 bearbeitet
Kommentare des Autors:

Melech Haolam מלך העולם in Vietnamese variations
Đấng Đế Vương
Đế Vương Vũ Trụ - Đế Vương Thế Giới -
Thiên Vương Vũ Trụ - Thiên Vương Thế Giới -
Hoàng Thượng Vũ Trụ - Hoàng Thượng Thế Giới -
Thánh Thượng Vụ Trụ - Thánh Thượng Thế Giới -
Hoàng Đế Vũ Trụ - Hoàng Đế Thế Giới -
Thiên Đế Thế Giới - Thiên Đế Vũ Trụ -
Ngọc Đế Vũ Trụ - Ngọc Đế Thế Giới -
Vua Toàn Vũ Trụ - Vua Toàn Thế Giới -
Đức Vua Vũ Trụ - Đức Vua Thế Giới -
Ông Vua Vua Vũ Trụ - Ông Vua Thế Giới -
Vị Vua Vua Vũ Trụ - Vị Vua Thế Giới -
Ngọc Hoàng Đại Đế Vũ Trụ - Ngọc Hoàng Đại Đế Thế Giới -
Ngọc Hoàng Thượng Đế Vũ Trụ - Ngọc Hoàng Thượng Đế Thế Giới -
Ngọc Hoàng Vũ Trụ - Ngọc Hoàng Thế Giới -

Kommentare
Read about music throughout history