Hotel Persona - Modern Kids (Bulgarisch Übersetzung)

Bulgarisch Übersetzung

Модерни хлапета

Модерни хлапета, бъдещи откачалки,
Следващи медийния ритъм.
Всичко е на екрана,
Няма място за нищо друго,
Компютърът е заличил сърцето ти.
 
Ние сме модерни хлапета,
Живеем посредством екрана.
 
Няма нужда да кръстосваш улиците,
Баща ти е някъде там и кърка,
Докато майка ти у дома чете библията,
А ти си оставен да се оправяш сам.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
Трябва да се справиш по свой начин.
Избягай, не се колебай!
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
 
Деца от панелки, сърфиращи в мрежата,
Които се правят, че не им пука от нищо,
Опитващи се да бъдат нещо.
Толкова са не на място,
Компютърът е заличил сърцата им.
 
Ние сме модерни хлапета,
Живеем посредством екрана.
 
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч,
А ти си толкова сам.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
(Те ще те докопат)
Трябва да се справиш по свой начин.
(Няма да те оставят на мира)
Избягай, не се колебай!
(Те ще объркат мислите ти)
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
(Няма да те оставят да бъдеш себе си)
 
Хайде, избягай,
Избягай
Избягай
Избягай
 
Те ще ти говорят,
Ще опитват да те убедят,
Те винаги ще ти бъркат в мозъка.
 
Давай, и теб слънцето ще огрее,
Трябва да се справиш по свой начин.
Избягай, не се колебай!
(Те ще объркат мислите ти)
Избягай, хайде, избягай, хайде, избягай!
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
 
Избягай
Избягай
Избягай
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те ще ти говорят)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Ще опитват да те убедят)
Избягай
Сграбчи днешния ден,
Защото утре е твърде далеч
Избягай
(Те винаги ще ти бъркат в мозъка)
 
Von kdravia am Do, 07/06/2012 - 13:11 eingetragen
Englisch

Modern Kids

Hotel Persona: Top 1
See also
Kommentare