Werbung

Monti di Mola (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Fabrizio De André
  • Lied: Monti di Mola 5 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Englisch #1, #2, #3, Französisch, Italienisch
  • Anfragen: Russisch
  • play
    50 Millionen Songs
    auf Amazon Music
Sardo-Korsisch

Monti di Mola

In li Monti di Mola, la manzana,
un’aina musteddina era pascendi.
In li Monti di Mola, la manzana,
un cioano vantarricciu e moru era sfraschendi.
 
E l’occhj s’intuppesini cilchendi ea ea ea ea.
E l’ea sguttesi da li muccichili cù li bae ae ae.
E l’occhj la burricca aìa di lu mari.
E a iddu da li tivi escìa lu Maestrali.
 
E idda si tunchjà abbeddulata ‹ea ea ea ea›.
Iddu li rispundia linghitontu «ae ae ae ae».
 
«Oh bedda mea, l’aina luna.
La bedda mea, capitali di lana.
Oh bedda mea, janca fultuna.»
 
‹Oh beddu meu, l’occhj mi brusgi.
Lu beddu meu, carrasciali di basgi.
Oh beddu meu, lu core mi cusgi.›
 
Ammuri mannu, di prima olta.
L’aba si suggi tuttu lu meli di chista multa.
Ammuri steddu, di tutti l’ori.
Di petralana lu battaddolu di chistu cori.
 
Ma nudda si po fa, nudda, in Gaddura,
che no lu ènini a sapi int’un’ura.
E ’nfattu una vecchja infrascunata fea ea ea ea,
piagnendi e figghjulendi si dicia cù li bae ae ae:
 
‟Biata idda, uai che bedd’omu.
Biata idda, cioanu e moru.
Biata idda, sola mi moru.
 
Biata idda, jà ma l’ammentu.
Biata idda, iù d’una olta.
Biata idda, ezzaia tolta.”
 
Ammuri mannu, di prima olta.
L’aba si suggi tuttu lu meli di chista multa.
Ammuri steddu, di tutti l’ori.
Di petralana lu battaddolu di chistu cori.
 
E lu paesi intreu s’agghindesi pa’ lu coju.
Lu parracu mattessi intresi in lu soju.
Ma a cujuassi no riscisini l’aina e l’omu,
che da li documenti escisini fratili in primu.
 
E idda si tunchjà abbeddulata ‹ea ea ea ea›.
Iddu li rispundia linghitontu «ae ae ae ae».
 
Von tangoitaliatangoitalia am Di, 19/10/2010 - 06:28 eingetragen
Zuletzt von HampsicoraHampsicora am Di, 27/10/2015 - 14:52 bearbeitet
Eigener Kommentar:

Guarda il video, ascolta la canzone, leggi le parole ed i commenti a: http://tangoitalia.com/fabrizio_de_andre/monti_di_mola.html

Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs
A A

The Mountains of Mola

Versionen : #1#2#3
In li Monti di Mola
la manzana
un’aina musteddina era pascendi
 
(On the Monti di Mola
early morning
a donkey was grazing with the clear coat)
 
in li Monti di Mola
la manzana
un cioano vantarricciu e moru
era sfraschendi
 
(The Monti di Mola
early morning
a young and handsome brown
was cutting branches)
 
e l’occhi s’intuppesini cilchendi ea ea ea ea
e l’ea sguttesida li muccichili cù li bae ae ae
 
(And his eyes met as they were looking for water
and water dripped from the faces together with burrs)
 
e l’occhi la burricca aia
di lu mare
 
(And the donkey's eyes
color of the sea)
 
e a iddu da le tive escia
lu Maestrale
 
(And him went out through the nostrils
the Mistral)
 
e idda si tunchià abbeddulata ea ea ea ea
 
(And she brayed and enchanted and ea ea ea ea)
 
iddu le rispundia linghitontu ae ae ae ae
 
(He responded by saying bad ae ae ae ae)
 
- Oh bedda mea
l’aina luna
la bedda mea
capitale di lana
 
(Oh my lovely
the donkey moon
the beautiful my
cushion of wool)
 
oh bedda mea
bianca foltuna –
 
(O my beauty
fortune-white)
 
- Oh beddu meu
l’occhi mi bruxi
lu beddu meu
carrasciale di baxi
 
(O dearie
you burn my eyes
my beautiful
Carnival kisses)
 
lu beddu meu
lu core mi cuxi -
 
(Oh dearie
you sew my heart -)
 
Amori mannu
di prima ‘olta
l’aba si suggi tuttu lu meli di chista multa
 
(Great love
First time
the bee sucks there all honey from this myrtle)
 
Amuri steddu
di tutte l’ore
di petralana lu battadolu
di chistu core
 
(Love child
all the hours
moss on striker
this heart)
 
Ma nudda si po’ fa nudda
in Gaddura
che no lu ènini a sapi
int’un’ora
 
(But nothing you can do anything
in Gallura
who do not come to know
in one hour)
 
e ‘nfattu una ‘ecchia infrasconata fea ea ea ea
piagnendi e figgiulendi si dicia cù li bae ae ae
 
(And on the place a bad old hidden among the branches
crying and said to herself looking at his mouth with sharp edges)
 
-Beata idda
uai che bedd’omu
beata idda
cioanu e moru
beata idda
 
(Lucky you
My mom how handsome man
Lucky you
young and brown
Lucky you)
 
sola mi moru
beata idda
ià ma l’ammentu
beata idda
più d’una ‘olta
beata idda
‘ezzaia tolta –
 
(I'll die alone
Lucky you
I remember well
Lucky you
more than once
Lucky you
old retort -)
 
Amori mannu
di prima ‘olta
l’aba si suggi tuttu lu meli di chista multa
 
(Great love
First time
the bee sucks all the honey from this myrtle)
 
Amuri steddu
di tutte l’ori di petralana lu battadolu
di chistu cori
 
(Love child
all hours of the moss striker
this heart)
 
E lu paese intreu s’agghindesi
pa’ lu coiu
lu parracu mattessi intresi
in lu soiu
 
(The whole country is decked
for marriage
the same priest came
in his dress)
 
ma a cuiuassi no riscisini
l’aina e l’omu
chè da li documenti escisini
fratili in primu
 
(But could not marry
the donkey and the man
because in the documents were found
first cousins)
 
e idda si tunchià abbeddulata ea ea ea ea
iddu le rispundia linghitontu ae ae ae ae.
 
(And she brayed and enchanted and and and
he responded by saying bad ae ae ae ae.)
 
Von tangoitaliatangoitalia am Di, 19/10/2010 - 06:30 eingetragen
Kommentare des Autors:

Watch the video, listen to the song, read lyrics and comments at: http://tangoitalia.com/fabrizio_de_andre/monti_di_mola.html

Weitere Übersetzungen von „Monti di Mola"“
Englisch Guest
5
Englisch tangoitalia
Bitte hilf mit, „Monti di Mola“ zu übersetzen
Idiome in „Monti di Mola“
Kommentare