Werbung

Hürrem Sultana Gazel (Türkisch Übersetzung)

  • Künstler/in: I. Süleyman (Muhteşem, Kanuni)
  • Lied: Hürrem Sultana Gazel 2 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Englisch, Türkisch
  • Anfragen: Turkmenisch
Türkisch (Osmanisch)

Hürrem Sultana Gazel

Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım
 
Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım
 
Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem´im
Turunc ü nâr ü nârencim benim şem´-i şebistânım
 
Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım
 
Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım
 
Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım
 
Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim
 
Von Dora VysotskayaDora Vysotskaya am Di, 18/06/2019 - 17:28 eingetragen
Zuletzt von ltlt am Mi, 17/07/2019 - 08:40 bearbeitet
Eigener Kommentar:

Sultan Suleiman composed this poem for Hürrem Sultan

Türkisch ÜbersetzungTürkisch
Align paragraphs
A A

Hürrem Sultana Gazel

Baş başa birlikte olduğum, yarim, sevgilim, parlak Ay’ım,
Sırdaşım, varım, güzeller şahı sultanım.
 
Hayatım, ömrüm, Kevser şarabım, cennetim,
Baharım, sevincim, gündüzüm, güzelim, tomurcuk gülüm.
 
Şenliğim, cümbüşüm, bezmim, kandilim, güneşim, ışığım,
Turuncum, narım, portakalım, odamı aydınlatanım.
 
Tatlım, şekerim, hazinem, dünyada öfke bilmeyenim,
Azizim, Yusuf'um, yarim, gönül Mısır’ındaki sultanım.
 
İstanbul’um, Karaman’ım, Anadolu’m,
Bedahşan’ım, Kıpçak’ım, Bağdat’ım, Horasan’ım.
 
Güzel saçlım, yay kaşlım, fitne dolu mahmur gözlüm,
Ölürsem kanım boynunadır, ey Müslüman olmayanım.
 
Mademki ben kapında meddahım, hep seni överim,
Yürek gam dolu, gözüm yaş dolu, Muhibbi’yim, mutluyum.
 
Von GastGast am So, 14/07/2019 - 01:00 eingetragen
Kommentare des Autors:

Bir iki değişiklikle, günümüz Türkçesine çeviri, Orhan Şaik Gökyay'a aittir.

Quelle (Webseite, von der du die Übersetzung kopiert hast):
Weitere Übersetzungen von „Hürrem Sultana Gazel"“
Türkisch Guest
Bitte hilf mit, „Hürrem Sultana Gazel“ zu übersetzen
Kommentare