Werbung

Natt ... og taust et forglemt liv (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Galar
  • Lied: Natt ... og taust et forglemt liv
Norwegisch
A A

Natt ... og taust et forglemt liv

Navnløs er sorgens vev i natt
i mulmets gang og kuldens saler,
her gjenlyder drømmen fra urtiden
som makter å drive isspydet i margen
 
Du, den stillhet som svelger
du, som skumrer alle ord
og heller vår usle heder i hvit tomhet
med dine eldgamle, strenge bud
 
Våre hjerter, svøpt av sottfuglens skrik
som isner alt liv og brenner alt håp
ei dette dypet vekker vonbrotne guder
men oss dømtes åndedrag påkaller
 
En vind som kverner alle fjell
et fjell som bryter alle vinder
en båregang som svelger alle land
i endeløs natt, våre sinn synker i grus...
 
Bortom de hviskendes ofre:
Havbrotten raser, hoggormer slynger
og slettene herjes av vettervrede
stormlurenes dur fornemmes
det kryper og klager og dundrer
til oss, veike sjeler i savnets kvad.
Her, hvor skjøre fnugg dormer i snø
en siste hvil, byr på, og oss dekker til å dø...
 
Vi, som vender oss fra dens geberder
må bortfalle i timen som går
ned i kulden, der minner dveler
ventes denne siste, kvasse vinter.
Knoklete hender griper svakt
når vi snåver på iskuldens sti,
som ingen vil, men alle må trå på;
må dette være tilværelsens siste glimt?
 
Trengsler mørkner skumringstiden
sørgelig er det som nå oss kaller
det er i asken vår vi tråkker,
natt... og taust et forglemt liv.
 
Trengsler mørkner skumringstiden
sørgelig er det som nå oss kaller
det er i asken vår vi tråkker,
natt... og taust et forglemt liv.
Det er i asken vår vi tråkker,
natt ... og taust et forglemt liv.
 
Von uniquenessuniqueness am Di, 23/06/2020 - 19:09 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs

Night ... and quietly a forgotten life

Nameless is the sorrows weaving tonight
in the gloominess passege and cold halls,
here resounds the dream from ancient times
who is able to stab the ice spear in the marrow
 
You, the silence who swallows
you, who twillight all words
and pour our coward glory in white emptiness
with your ancient, strict commandments
 
Our hearts, wrapped by the sick birds scream
who freez all life and burns all hope
oh this deep awakens betrayed gods
but our doomed breath invokes
 
A wind who grinds all mountains
a mountain who breaks all winds
a digging who swallow all lands
in an endless night, our minds sinks to gravel...
 
Away the whispering sacrifice:
The seabed ravages, the viper moves
and the plains ravages of spirit wrath
the storm horns sound is heard
it craws and complaints and rumbles
to us, weak souls in the lost ballad.
Here, where fragile specks slumber in snow
a last rest, is offered, and we are covered to die...
 
We, who turn us from its gestures
must lapse in the coming hour
down in the cold, where memories dwell
awaits this last, sharp winter.
Scrawny hands grips weak
when we stumble on the ice cold path,
who no one wants to, but all must tread on;
must this be the last flash of existence?
 
The darkness cramps the time of twillight
woefully is that which now calls us
it is our own ashes we tread,
night ... and quietly a forgotten life.
 
The darkness cramps the time of twillight
woefully is that which now calls us
it is our own ashes we tread,
night ... and quietly a forgotten life.
It is our own ashes we tread,
night ... and quietly a forgotten life.
 
Danke!
thanked 1 time
Von N0rseNN0rseN am Mi, 15/07/2020 - 11:40 eingetragen
Auf Anfrage von uniquenessuniqueness hinzugefügt.
5
Deine Bewertung: None Durchschnittlich: 5 (1 Bewertung)
Kommentare
uniquenessuniqueness    Do, 16/07/2020 - 10:46
5

Thank you for your translation :) It has a deep meaning.

Read about music throughout history