Maher Zain - Number One For Me (Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung)

Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung

jmare ek bo mn

ez zarokake bcike tamsar bom
aw tshtet dina yet mn dkrn
aw hami naxoseyit mn to exsti dnavda
dade ez noka yelvere bota
hami caret mn to gryandi
ew rojet mn draw l ta dkrn
noka ew dam hat to sar blnd be
bo wan hami tshtet te krin qorban
 
kors:
oh, eger ez bshem demi bzvrinm ve
eger ez bshem wan tshta rakem
ez sinde dxom ez da
ez da bo te wekem
 
dade ez noke ye tegahashtim
eve rojeka niye
mn dvet ez hemi roja grnjine bexm ser levet te
dade ez noka ye te gahashtim
o ne galak drenge
mn dvet ez hemi roja grnjine bexm ser levet te
 
o noke ez l domahiye te gehashtm
hela te ya b navo dang
l ser wan rojen mn to damay kri
chonki mn noke zarokek ye hey
o her chende ez geleke xrab bom
ez feri gelek tshta bom j te
noke hawl d dem eji waki te bkem
hash zaroke xo bkem ser reka te
 
kors:
to d zani to bashtrin eki bo mn x3
oh,oh,bashtrin eki bo mn
kes l ve dnyaye cihe te na grt
oh,daxaza leborine dkem bo hami tshta
her derfeteka bhet de b kar inm
da te bgrnjinm,her gaveka to l dormanet mn
noke de hawldem hash te km weki to hash mn dkey
btne xode dzanit to chend ya bhay l def mn
 
kors:
 
to d zani to bashtrin eki bo mn
 
oh,oh,bashtrin ek bo mn
 
Von ferhad am Mi, 23/05/2012 - 21:19 eingetragen
Englisch

Number One For Me

Weitere Übersetzungen von "Number One For Me"
Kurdisch (Kurmanji)ferhad
Malaiisch Guest
Bitte hilf mit, "Number One For Me" zu übersetzen
Idioms from "Number One For Me"
See also
Kommentare