Teilen
Font Size
Englisch
Originaltext

Oh Uganda, Land of Beauty

Oh Uganda!
May God uphold Thee,
We lay our future in thy hand,
United, free,
For liberty,
Together we'll always stand.
 
Oh Uganda!
The land of Freedom,
Our love and labor we give,
And with neighbors' all,
At our Country's call,
In peace and friendship, we'll live.
 
Oh Uganda!
The land that Feeds us,
By sun and fertile soil grown,
For our own dear land,
We'll always stand,
The Pearl of Africa's Crown.
 
Sonstiges
Übersetzung

O Yuganda

O Yuganda!
Nasaye akhubeshieho,
Khuta obulamu bwefwe mu makhono kaye,
Khuwambana,
Khulwe dembe,
Alaala khunemanga!
 
O Yuganda!
Esialo sye edembe,
Okhudakha khwefwe nende emirimo chikhukhola,
Nende abalirwana boosi,
Mu syalo syefwee khusaba,
Mu dembe nende obwicha khumenya!
 
O Yuganda!,
Esyalo esitulisa,
Ne ryuba nende eloba gimu,
Khu lwe syalo syefwe sidhalwa,
Khu nemaanga koti,
Esy’okhwesima mu Afirika!
 
Kommentare