Tomáš Klus - Pánubohu Do Oken (Englisch Übersetzung)

Tschechisch

Pánubohu Do Oken

1. Za devatero horami a devatero řekami
leží kraj líbezný jak z reklamy
tam pravdě pšenka nekvete
člověk zde vyvinul se z prasete
Oděni v sametové rubáše
zloději loví zbytky guláše
z plastových talířků kartou ze zlata
dál při tom poslouchají Poupata
A tváře se tam nemění
pouze tituly a příjmení
a kdo má peníze vystaví svou mordu
u dálnice na billboardu
Potom řidič vskutku tvrdý chleba má
furt on the road a s lumpama
učí se všechna hesla zpaměti
a pak ty kecy hustí do dětí
Za co Pane Bože za co trestáš tento prostý lid?
Za co Pane Bože za co nechals nás se napálit?
Za co Pane Bože za co? Zas čtyry roky v prdeli!
Za co Pane Bože za co? Omluv mě že jsem tak smělý...
 
2. Mezi pány panuje věčná neshoda
jeden chce z vrchu tož druhý musí zespoda
aby ochránil voliče občana
před kapitalistickýma zrůdama
Tak jedni kradou pro lidi a druzí od lidí
případné aférky se pod stůl odklidí
hlavně dodržovat všechny zásady
nejlíp se špína kydá za zády
Léta už tajím svoji příslušnost
k zemi co vyměnila hrubost za slušnost
bo se mi nelíbí morální předlohy
čili papaláši hrající si na Bohy...
Povinné školení pro všechny poslance
lekce planého žvanění lekce arogance
a místo polední debaty z prdu kulička
ať vzkvétá naše zemička!
Za co Pane Bože za co trestáš tento prostý lid?
Za co Pane Bože za co nechals nás se napálit?
Za co Pane Bože za co? Zas čtyry roky v prdeli!
Za co Pane Bože za co? Chceš abychom trpěli...
 
3. Nutno ještě říct k tomu všemu
hledá mnohý nešťastný řešení v extrému
a tak bacha na Rudé koalice
vzpomeňme jaká je po třešních stolice
Nedávno přišla jedna děsivá zpráva
že se zase valí dělníci - tentokrát zprava
poznávacím znamením jsou holé hlavy
neznalost dějin a ústavy
Přes to všechno co lid v tom kraji zažíval
probíhaj všechny nepokoje v pajzlu u piva
a stále věří na rytíře z Blaníku
než přijdou zvolil národ vyčkávací taktiku
Tak si tu pomalu každý svůj život hnije
z úcty k tradici ruka ruku myje
upřímně řečeno trochu těžko mi je
že nám stačí DEMO-Demokracie
Za co Pane Bože za co trestáš tento prostý lid?
Za co Pane Bože za co nechals nás se napálit?
Za co Pane Bože za co? Zas čtyry roky v prdeli!
Za co Pane Bože za co? Tak snad mě někdo odstřelí...
 
 
Von Queen1272 am Mi, 21/12/2011 - 20:18 eingetragen
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

To the Lord's Windows

1. Past nine mountains and nine rivers
Lies a land lovely as if from a commercial
Truth doesn't thrive there
Here man evolved from a pig
Clothed in velvet shrouds
Thieves fish for the remaining of goulash
From plastic plates with a card from gold
While continuing to listen to the Poupata (a Czech band translated as Flower Buds)
And faces don't change there
Only titles and surnames
And who has money displays his cake-hole
On a billboard at the highway
Then the driver has a really hard times
Being on the road with scoundrels all the time
They learn to memorize all the slogans
And then they ram that rubbish down children's throats
What for Lord what for are you punishing these common people?
What for Lord what for did you let us be tricked?
What for Lord what for? Another 4 years are in the arse!
What for Lord what for? Forgive me for being so daring…
 
2. Among masters there is an eternal disagreement
One wants from the top so the second has to from the bottom
To protect the citizen the voter
From the capitalistic monsters
 
So one steal for people and the second from people
Potential affairs will be removed under the table
Just abide all the rules
Removing dirt is best to behind your back
For years I've been hiding my nationality
Of the country which exchanged politeness for vulgarity
Cause I don't like role models
i.e. top brass pretending to be gods…
Compulsory training for all Members of Parliament
Lessons of empty blather and arrogance
And instead of a noon debate from fart a pellet
May flourish our little country!
What for Lord what for are you punishing these common people?
What for Lord what for did you let us be tricked?
What for Lord what for? Another 4 years are in the arse!
What for Lord what for? You want us to suffer…
 
3. It still has to be said that to all that
He looks for many unfortunate solutions in extreme
So beware Red1 coalitions
Remember what stool is after cherries1
Not long ago came horrible news
That labourers are pouring - this time from right
Identifying symbols are bald heads
Not knowing the history and constitution
Despite what people in that land went through
All riots are going on in pubs while having a beer
And still believe in the Knights of Blaník2
Until they come the nation chose the waiting tactic
Like this everyone here is rotting their life away
In respect to traditions one hand washes the other
To be honest I feel a little depressed
That we are content with demo-democracy
What for Lord what for are you punishing these common people?
What for Lord what for did you let us be tricked?
What for Lord what for? Another 4 years are in the arse!
What for Lord what for? I hope someone shoots me down…
 
 
Von BrmBrmDuc am Do, 05/01/2012 - 14:42 eingetragen
Added in reply to request by Queen1272
Weitere Übersetzungen von "Pánubohu Do Oken"
EnglischBrmBrmDuc
Tomáš Klus: Top 3
Idioms from "Pánubohu Do Oken"
See also
Kommentare