Pasko Na Naman (Koreanisch Übersetzung)

Filipino/Tagalog
Filipino/Tagalog
A A

Pasko Na Naman

Pasko Na Naman
O Kay tulin ng araw
Paskong nagdaan,
Tila ba kung kailan lang
Ngayon ay Pasko,
Dapat pasalamatan
Ngayon ay Pasko
Tayo ay mag-awitan
 
Pasko! Pasko!
Pasko na namang muli!
Tanging araw na ating
pinakamimithi,
Pasko! Pasko!
Pasko na namang muli!
Ang pag-ibig
naghahari.
 
Von hariboneagle927hariboneagle927 am Do, 13/12/2012 - 12:08 eingetragen
Zuletzt von Miley_LovatoMiley_Lovato am Mo, 01/06/2015 - 17:14 bearbeitet
Koreanisch ÜbersetzungKoreanisch
Align paragraphs

다시 크리스마스가 왔다

다시 크리스마스가 왔다
오 세월은 정말 빠르게 흐른다
크리스마스가 지난 지도
한참 되었다
이제 감사를 드려야 할
크리스마스가 왔다
이제 크리스마스가 왔다
크리스마스 노래를 부르자
 
크리스마스! 크리스마스!
다시 크리스마스가 왔다!
우리가 고대하던
바로 그날
크리스마스! 크리스마스!
크리스마스가 왔다!
사랑이 이 크리스마스를
다스리게 하자
 
Danke!
Von poetessapoetessa am Do, 09/12/2021 - 03:08 eingetragen
Übersetzungen von „Pasko Na Naman“
Koreanisch poetessa
Kommentare
Read about music throughout history