Pra Rua Me Levar (Französisch (Haitianisch) Übersetzung)

Advertisements
Französisch (Haitianisch) Übersetzung

Pou lari mennen'm

Mwen pa pral viv, kouwè yon moun k'ap tann yon nouvo lanmou
Gen lòt bagay sou chimen m'ap mache a
Pafwa m'ap mache poukò'm, m'ap make pa ak solitid lan
Pil moman ki pou mwen, ke m'pa abandone
Mwen konn gade rivyè kote lavi a sòti
San'm pa presipite tèt mwen, ni pèdi tan
Mwen koute silans ki nan mwen an epi sa kont
On lòt moman kòmanse pou mwen kounya
 
M'pral kite lari a mennen'm
Gade vil la k'ap klere
Lalin lan pral anvayi kote sa a
Epi mwen pral sonje'w
 
Wi, men m'gen anpil bagay pou'm ranje toujou
Pil pwomès ke'm te fè tèt mwen, ke'm poko kenbe
Mo yo ap tann yon moman egzakt pou yo di
Bagay ki pou mwen, petèt ou pa menm vle koute yo
Mwen konn gade rivyè kote lavi a sòti
San'm pa presipite tèt mwen, ni pèdi tan
M'ap koute silans ki nan mwen an epi sa kont
On lòt moman kòmanse pou mwen kounya
 
M'pral kite lari a mennen'm
Gade vil la k'ap klere
Lalin lan pral anvayi kote sa a
Epi mwen pral sonje'w
 
Von Lawrence Jack PatrickLawrence Jack Patrick am Mi, 23/01/2019 - 14:56 eingetragen
Portugiesisch

Pra Rua Me Levar

Weitere Übersetzungen von „Pra Rua Me Levar"“
Französisch (Haitianisch) Lawrence Jack Patrick
Ana Carolina: Top 3
Siehe auch
Kommentare