Qo'rqaman (Transliteration)

Advertisements

Qo'rqaman

Qahringiz qattiq ekan,
Doshlaridan qo‘rqaman.
Men g‘animning minnatli
Oshlaridan qo‘rqaman.
 
Ko‘nglingizning ko‘chasiga
Kirmasak, ayblay bermang.
Ko‘nglimizning ko‘shkiga
Bemehr bo‘ylay bermang.
 
Kul bo‘lmayin,
Kuydim-kuydim demang,
Jon bermayin,
Suydim-suydim demang.
Yarashmagan, yolg‘on so‘zlar aytib,
Chin sevgiga
Yo‘ydim-yo‘ydim demang.
 
Hiloli yo‘q tun nadur,
Quyoshi yo‘q kun nadur,
Yig‘lamang, yarashmasa,
Yolg‘on nadur, chin nadur?
 
Jonimda bir chashma bor,
Unga qancha tashna bor.
Bu dunyo bozorida
Men vafoga xaridor.
 
Kul bo‘lmayin,
Kuydim-kuydim demang,
Jon bermayin,
Suydim-suydim demang.
Yarashmagan, yolg‘on so‘zlar aytib,
Chin sevgiga
Yo‘ydim-yo‘ydim demang. (4х)
 
Von Ashi UdegedanAshi Udegedan am Mo, 13/05/2013 - 20:05 eingetragen
Transliteration
Align paragraphs
A A

Korkaman

Versionen : #1#2
Kahringiz kattık iken,
Daşlariden korkaman.
Men ganımnın minnetli
Aşlariden korkaman.
 
Gönlümüznin koçesige
Kırmasak, eybley birmen.
Gönlümüznin köşküge
Bemehr boyn eydirmen.
 
Gül bulmayın,
Küydim küydim dimen,
Can bermeyin,
Sıydim sıydim dimen.
Yaraşmagen, yolgansız dereydim,
Çin sevgige
Yoydum yoydum dimen.
 
Hilali yok tun nedur,
Kuyaşi yok kun nedur,
Yığlemen, yaraşmasa,
Yolgan nedur, çin nedur?
 
Canımda bir çeşme var,
Unge kança teşne var.
Bu dünya bazarida
Min vefaga heridar.
 
Gül bulmayın,
Küydim küydim dimen,
Can bermeyin,
Sıydim sıydim dimen.
Yaraşmagen, yolgansız dereydim,
Çin sevgige
Yoydum yoydum dimen. (4×)
 
Von GastGast am Sa, 16/02/2019 - 00:55 eingetragen
Kommentare des Autors:

Türkiye Türkçesi imlası ile.
Transcribed in Turkish Latin Alphabet.

Weitere Übersetzungen von „Qo'rqaman"“
Feruza Jumaniyozova: Top 3
Siehe auch
Kommentare