Raindrops (An Angel Cried) (Vietnamesisch Übersetzung)

Advertisements
Vietnamesisch Übersetzung

Những Giọt Mưa (Một Thiên Thần Đã Khóc)

Khi những giọt mưa lặng rơi từ trên trời
Ngày anh lìa bỏ tôi, một thiên thần đã khóc
Ôi, cô ấy đã khóc, một thiên thần đã khóc
Cô ấy đã khóc
 
Von Pham HoangPham Hoang am Fr, 17/08/2018 - 10:25 eingetragen
Zuletzt von Pham HoangPham Hoang am Sa, 18/08/2018 - 17:50 bearbeitet
Englisch

Raindrops (An Angel Cried)

Kommentare