Bitte hilf mit, „Anthem Of Song Lam Nghe An Fc (Sông Lam Nghệ An Fc)“ zu übersetzen

Vietnamesisch
Vietnamesisch
A A

Anthem Of Song Lam Nghe An Fc (Sông Lam Nghệ An Fc)

Dô dô 1
ớ hay ớ hay
Sông Lam quê ta ra quân là chiến thắng
Sông Lam Nghệ An vững niềm tin tự hào
Sông Lam Nghệ An ra quân là chiến thắng
Nô ơ nô ơ nô ơ nô nô
ớ hay ớ hay ớ hay ớ hay
Sông Lam chơi hay
Sông Lam chơi đẹp
Sông Lam tới đây
Vinh danh Xứ Nghệ
Chiến thắng vẻ vang
Sông Lam ngời sáng
Chiến thắng vẻ vang
Sông Lam tuyệt vời
Dô dô, ớ dô ớ dô
Hay hay hay hay hay hay
 
(lặp lại toàn bộ)
 
  • 1. this is said when a ball is kicked to the goal
Englisch

 

Anmelden oder Registrieren, um zu übersetzen
Kommentare