Advertisements

Please translate Gambia

Sonstiges

Gambia

Kairaya loo
Tengkungoyabeng
yiriwaningnyatotaa le yajiyaa
Hadamaya
Sewo ye nyaadaalubeng
n'nabankukendemaalem Gambia

Ibedawoda
Ikana song mummey
kanyineyfaasuwo la Gambia
Tonya
I'nyinatai'bonsungwo la
I'nyinatai'fangwo le la

Nsinganyaa
N'tenganyaata N'nabanko le la
N'singanyaa, N'singanyaa

N'singanyaa
Al nganaakafunyooma Nganyomuta
N'singanyaa
Wolemunyatotaa Ningnafasoto

Gambiankolu le
Nyinembankunyimati
Gambiankolu le
Nyingbankukaira ma
Gambiankolu le
Nyinemmoolabankooti
Gambiankolu le
Nyinenyongomangsiyaa

A nemata
Woleyasaabu
Mooluyabunyaa
Abarakata
Woleyatinna
Moolumangnyangna,
Nyingbankunyimaafaylaa

Aaaaaaaaaaaaa
Bankodingolu
Ali ngana Kafunyooma

Tonyaa
N'mangnimisa
Nyingbankudingyaala mummey
Ningtata
Duniyaakono
Nyingbankoo la diya mbafola
Gambia nyongte

Gambiankolu le
Nyinembankunyimati
Gambiankolu le
Nyingbankukaira ma
Gambiankolu le
Nyinemmoolabankooti
Gambiankolu le
Nyinenyongomangsiyaa

Gambia le ma
Gambia le ma
M'bekuuma la

Gambia le ma
Gambia le ma
M'bekuuma la

Gambia le ma...

Kairasuu,
Alaafo Gambia
Nemasuu,
Oohhhoo Gambia
Hadamayaasuu,
Alaafo Gambia
Baadingyaasuu,
Oohhhoo Gambia...

Eigener Kommentar:

Sung in Mandinka

Bitte hilf mit, "Gambia" zu übersetzen
Sonstiges → SpanischMaría Marta Teixeira
Kommentare