Werbung

Bitte hilf mit, „Imam samo pjesmu“ zu übersetzen

Bosnisch
A A

Imam samo pjesmu

Nije mi lako, stari se polako
a srce mi boluje
samo zore zoruje
nikog nema da ga ugrije
 
Ja nemam snage
s tugom se borim
ja nemam kome
dusu da otvorim
imam samo pjesmu
 
Nema mi drage
nema moje snage
drugog sada miluje
drugom noci daruje
meni samo pjesma ostaje
 
Nije mi lako, stari se polako
pjesmo moja, zovi je
srce moje, moli je
nije lako kad se samuje
 
Weitere Übersetzungen von „Imam samo pjesmu"“
Bitte hilf mit, „Imam samo pjesmu“ zu übersetzen
Kommentare