Translate Na nic to

Polnisch

Na nic to

Ten czas zaklęty
w słojach drewna
Bo ono tak wiele pamięta

Ona już nie twoja
Ona już nie twoja
Ona daleko tak

Płyt kilka po niej zostanie
i to maleńkie serce drewniane

Ona już nie twoja
Ona już nie twoja
Ona powróci w snach

To zaboli

Idź ból się w serce wgryzł
Zmieniony w ostatni krzyk
Idź nie patrz tam za siebie
Idź dokąd jeszcze nie wiesz
Płacz póki jesteś tutaj sam

Zostaniesz dla niej kawałkiem nieba
Fragmentem wspomnień nieuczesanych
Ważnym lecz przebrzmiałym jak
Ostatnie w grze rozdanie kart

Ona nie twoja
Na nic to
czekanie

Idź ból się w serce wgryzł
Zmieniony w ostatni krzyk
Idź nie patrz tam za siebie
Idź dokąd jeszcze nie wiesz
Płacz póki jesteś tutaj sam

Idź nie patrz tam za siebie
Idź dokąd jeszcze nie wiesz
Płacz póki jesteś tutaj sam

Weitere Übersetzungen von "Na nic to"
Kommentare