Werbung

Bitte hilf mit, „Spasel em qez“ zu übersetzen

Armenisch/Romanisiert/Romanisiert 2/Fonipa
A A

Spasel em qez

Ես այսօր խոստովանում եմ,
Որ դու միակն ես
Դու միակն ես ում իմ
Սերը նվիրել եմ ես իմ կես,
Դու ես ժպիտիս պատճառը
Իմ աչքերի լույսն ու փայլը
Սիրահարվել են քեզ գժի պես
Թող երգեն բոլոր աստղերը,
Թող վարարեն քամիները
Սիրտը իմ քո սերն է երազել:
 
Ես սպասել եմ քեզ երկար
Ու դու հանկարծ իմ կյանք մտար
Բոլորից թաքուն պահված
Սրտիս հասցեն ինչպես գտար
Դու ծնվել ես,որ սիրեմ քեզ
Իմ կյանքից էլ առավել
Ես երջանիկ եմ,որ քեզ եմ հանդիպել:
 
Վերևում այս պարզ երկինքը,
Թող լինի վկա
Աշխարհում քեզնից բացի
Ուրիշ արև չկա հավատա,
Իմ սրտից ծնված խոսքերը,
Թող շարժեն քո նուրբ լարերը
Թող հնչի մեր սիրո մեղեդին,
Թող երգեն բոլոր աստղերը,
Թող վարարեն քամիները
Քեզ եմ երազել միշտ իմ կողքին:
 
Ես սպասել եմ քեզ երկար
Ու դու հանկարծ իմ կյանք մտար
Բոլորից թաքուն պահված
Սրտիս հասցեն ինչպես գտար
Դու ծնվել ես,որ սիրեմ քեզ
Իմ կյանքից էլ առավել
Ես երջանիկ եմ,որ քեզ եմ հանդիպել:
 
Ին սիրո հեքիաթն ես
Դու Աստծո նվերն ես
Չեմ թողնի դառնաս
Ինձ օտար
Ձեռքդ պինդ բռնել եմ
Քեզնով մեծացել եմ
Կյանքս էլ կտամ քեզ համար:
 
Ես սպասել եմ քեզ երկար
Ու դու հանկարծ իմ կյանք մտար
Բոլորւց թաքուն պահված
Սրտիս հասցեն ինչպես գտար
Դու ծնվել ես,որ սիրեմ քեզ
Իմ կյանքից էլ առավել
Ես երջանիկ եմ,որ քեզ եմ հանդիպելx2:
 
Kommentare