Maher Zain - For The Rest of My Life (Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung)

Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung

Heta Dumahîya Jîyana Xo

Ez Supasîya Xodê Dikem Ko Tu Bu Min Vrêkrî.
Te Mal Bu Min Dît o Di Gel Min May .
O Ez Yê Li Vêrê Bu Te .
Nuke Bhêle Ez Te Pê Agehdarkem .
Te Dilê Min Vekr .
Min Hemî Gava Hest Dkr Evînî Xeletîye .
Belê Hemî Tsht Hatn Gohorîn Pshtî Tu Hatî .
 
O Hndek Peyv Hene Min Di Vêt Bêjm .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Dê Mînm Di Gel Te .
Dê Mînm Di Gel Te Rastgo o Wefadar .
Heta Dumahîya Demê Xo
Ez Dê Hesh Te Kem , Hesh Te Kem .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Bi Shev o Bi Roj
Dê Supasîya Xodê Kem Ko Chavên Min Vekrîn
Nuke o Heta Hetayê Dê Mînm Li Vêrê Bu Te
Ez Di Zanim Ji Kîratîya Dilê Xwe
Ez Hest Bi Tenahîyê Dikem Demê Hzra Te Dikem
O Ez Daxazê Ji Xodê Dikem Me Bi Parêzît
Tu Hevjîna Minî , Hevala Minî , Hêza Minî
O Ez Du'aya Dikem Em Di Gel Êk Bîn Heta Hetayê
Nuke Ez Xo Di Bînm Bi Hêz
Hemî Tsht Hatn Gohorîn Demê Tu Hatî
 
O Hndek Peyv Hene Min Di Vêt Bêjm .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Dê Mînm Di Gel Te .
Dê Mînm Di Gel Te Rastgo o Wefadar .
Heta Dumahîya Demê Xo
Ez Dê Hesh Te Kem , Hesh Te Kem .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Bi Shev o Bi Roj
Dê Supasîya Xodê Kem Ko Chavên Min Vekrîn
Nuke o Heta Hetayê Dê Mînm Li Vêrê Bu Te
Ez Di Zanim Ji Kîratîya Dilê Xwe
Nuke Ko Tu Ya Li Vêrê
Li Ber Singê Min Ez Bi Hêz Hest Bi Evînê Dikem o Min Ch Guman Nînn
Ez Yê Bi Dengekê Blnd Strana Di Bêjm Ko Ez Dê Hej Te Kem Heta Dumahîyê
 
O Hndek Peyv Hene Min Di Vêt Bêjm .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Dê Mînm Di Gel Te .
Dê Mînm Di Gel Te Rastgo o Wefadar .
Heta Dumahîya Demê Xo
Ez Dê Hesh Te Kem , Hesh Te Kem .
Heta Dumahîya Jîyana Xo
Bi Shev o Bi Roj
Dê Supasîya Xodê Kem Ko Chavên Min Vekrîn
Nuke o Heta Hetayê Dê Mînm Li Vêrê Bu Te
Ez Di Zanim Ji Kîratîya Dilê Xwe
 
Von florist-jiko am Do, 08/03/2012 - 08:57 eingetragen
Englisch

For The Rest of My Life

Kommentare
Guest    Mo, 01/07/2013 - 21:30

The lyrics have been edited and corrected. You may wish to update your translation.