Namig Garachukhurlu - Revayet (Englisch Übersetzung)

Aserbaidschanisch

Revayet

Qulaq asın camaat mən danışım nəhayət
Bu məhəbbət aləmi çoxusuna vermiş qəmi
Mən de əzab çəkmişəm, çox izdirab çəkmişəm
Kimki gəlibdi xoşuma, nə iş gəlib başıma
Yaş dola- dola gözlərə danışıram sizlərə
O, vəfasızdan sonra, düşməmək üçün tora
Sevməyəcəm söylədim, tənha ömür eylədim
Keçdi xeyli zamanlar, ötdü bir neçə anlar
Bir qız gördü gözlərim, yaddan çıxdı sözlərim
Bu qız əcəbdir əcəb,sev məni eyləyir tələb
Dedim çatar köməyimə, təsəllidir ürəyimə
Düşdüm onun dalınca ondan bir söz alınca
Lap üreyim patladı, sanki bağrım çatladı
Her o, dərsə gedəndə getdim onunla mən də
Çox elədim and, yaman axırdı ki, bir zaman
Çıxardıb ince səsin söylədi öz kəlməsin
Baxma mənim yaşıma, çox iş gəlib başıma
Xeyli ömür sürmüşəm, çox haqqsızlıq görmüşəm
İndi isə bir insanı, tanımadığım oğlanı
Nece sevərəm söyləyin, mənə etibar eyləyin
Özün fikirleşginen,məni başa düşginen
Söylədi öz sözlərin süzdürərək gözlərin
Dedi bu qədər vəssəlam, yoluna eylədi davam
Donub yerimde qaldım, bir az xəyala daldım
Düşündüm ki, düz deyir, çox ağıllı söz deyir
Daha dalınca getmiyim, çox onu incitmiyim
Haçansa Öz qismətim, Heqiqi Məhəbbətim
Çıxar mənim qabağıma, cavab verər sorağıma
Ondan sonra hər gecə bilmirdim yatım necə
O, cananın xəyalı, onun hüsnü camalı
Gözüm deydi hər saat, məni qoymurdu rahat
Dözmüyüb bir gün səhər durub ayağa bir təhər
Görüşünə getdim yenə deyim vurğunam sənə
Gördüm gəlir uzaqdan, getdim əldən ayaqdan
Az qalmış idi çaşım, istədim yaxınlaşım
Yaxınlaşdı özü mənə, dedi bele bir sözü mənə
Görürəm ki, vurulmusan, Özünü eşqə salmısan
Əl çəkmirsən sən məndən, şərtim bu cürdü səndən
Yalnız dost olaq gərək belə edə bilərəm kömək
İstəyirsən hə denən, Düşün qərar verginən
İstəmirsən əlvida, get kömek olsun xuda
Ax ne idi əlacım, var idi ehtiyacım
Xeyli xeyal dolaştım, axırda razılaşdım
Bu dostluq mehribanlıq məni dəyişdi bir anlıq
Sonralar həyatımı, qəmli əhvalatımı
Danışdım o canana, o da danışdı yana- yana
Dedi sevgi məhəbbət vermiyib mənə zillət
Sevib sevilmədim mən, eşq nədir bilmədim mən
Amma bəxti qarayam səndən də biçarəyəm
Soruşdum:"dərdin nədir?", bu cür cavab söylədi
And verirəm mən sənə varsa hörmətin mənə
Məndən heç nə soruşma, daha bu haqda danışma
Son qoyaq bu söhbətə salma meni zəhmətə
Bu sözləri eşitdim, mən elə bu cürdə etdim
Bu barədə bir dənə sual vermədim yenə
Hər gecə zəngləşirdik darıxdıq görüşürdük
Ləzzetini həyatın, bu fani kainatın
Hiss edirdik görürdük, gözəl ömür sürürdük
Gəldi elə bir meqam dəyişdi hər şey tamam
Bir zaman axşam çağı, üreyimə çəkdim dağı
Gördüm hər şeyin sonu. Zəngi gəldi telefonun
Düşündüm cananımdı,Həmən gözəl xanımdı
Dəstəyi tez götürdüm, birdən özümü itirdim
Səs özgənin səs idi, onun refiqəsi idi
Görün nələr danışdı, yandı qəlbim alışdı
O sən sevən cananın dərd bürümüşdü canın
Xəstə idi ürəyi, heç yox idi köməyi
Həkim qoyduğu müddət dünən bitirdi elbət
Gecə yatıbdır səhər ayılmayıb müxtəsər
Amma səni çox sevirdi, öləceyini də bilirdi
Apardı onu əcəl. Səni sevən o gözəl
Artıq yoxdur həyatda saxla sən bunu yadda
Əvvəlcə inanmadım onu doğru sanmadım
Sonra isə söylədi sabah onun dəfnidi
Əger gəlmək istərsen, düzünü bilmek istərsen
Sabah iki tamamda mən deyim bu məqamda
Gələrsən bu ünvana, ordakı qəbristana
Sevgilin ağ kəfən ilə köçəcək son mənzilə
Gecəni yata bilmədim, ax niye mən ölmədim
O öldü gətdi Allah, o, gözümdən itti Allah
Səhər açılan zamanda, o qız deyen məkanda
Aciz -aciz dayandım, gördüm sonra inandım
Camaat ağlaşırdı, adamın ağlı çaşırdı
Dəfb mərasimi idi, Qəbrə gedən kim idi
Mənim ömrüm həyatım, canım mənəviyyatım
Getdi məni də apardı elə ki, defn qutardı
Dağılıştı,getdi hamı, o insan izdihamı
Tənha qaldım o yerdə, dərd də qəm də kədər də
Qəbrin üstə diz çöküb qanlı göz yaşı töküb
Vidalaşdım yarımla, gözəl vəfadarımla
Ölüm amansız oldu, vaxtsız zamansız oldu
Əlimden səni aldı, o günler harda qaldı
Hər an şadümən idi əcəb mehriban idik
Bir vaxt əlimdən tutan, indi ise sakit yatan
Ey gözəlim əlvida, yoxdu səndən səs səda
Hər kimə olsa aşiq biçarədir bu Namiq
Alın yazısı nə cürdü, yaşadı bir az da gördü
Artır ürəkdə yaraaaaaaaaaaam
Bu da mənim bir macəram
 
Von edris1000 am So, 13/05/2012 - 19:27 eingetragen
Zuletzt von Sciera am Mi, 21/06/2017 - 09:40 bearbeitet
Eigener Kommentar:

It's a very famous Azeri/Turkish song. A lot of people in Azerbaijan, Turkey and Iran have memories with this song. The song is about a very special love, but the end of story is really sad :((

Align paragraphs
Englisch Übersetzung

The Story

Revayet
story
 
Qulaq asın camaat men danışım nehayet
listen, folks, my turn to talk
 
Bu mehebbet alemi çoxusuna vermiş qemi
this love thing made many sad
 
Men de ezab çekmişem, çox istirap çekmişem
i too suffered much, i endured much pain
 
Kim gelibdi xoşuma, ne iş gelib başıma
anytime i loved someone something bad happened to me
 
Yaş dola dola gözlere danışmışam sizlere
my eyes full of tears, i'm telling you
 
O vefasızdan sonra, düşmemek üçün tora
after that unfaithful, in order not to suffer again
 
Sevmeyecem söyledim, tenha ömür eyledim
i said "i will not love", i chose a solitary life
 
Keçdi xeyli zamanlar, ötdü bir neçe anlar
much time passed, many a moment passed
 
Bir qız gördü gözlerim, yaddan çıxdı sözlerim
my eyes saw a girl, my words went out of my mind (ie, i forgot my decision)
 
Bu qız ecebdir eceb, sev meni eliyir teleb
this girl is very unusual as if she wants to be loved
 
Dedim çatar kömeyime, tesellidir üreyime
i said she might help me, she might console my heart
 
Düşdüm onun dalınca ondan bir söz alınca
i went after her after she had started to talk
 
Lap üreyim patladı, sanki bağrım çatladı
my heart exploded, my chest was about to crack
 
Her o derse gedende getdim onunla men de
i went with her every time he went to school
 
Çox eyledim and aman, axırıki bir zaman
ah, i insisted much, then at last
 
Çıxardıb ince sesin söyledi öz kelmesin
she talked with her high-pitched voice and told her words
 
Baxma menim yaşıma, çox iş gelib başıma
don't let my age fool you, i suffered much
 
Xeyli ömür sürmüşem, çox haksızlık görmüşem
i lived long enough, i've seen much injustice
 
İndiyse bir insana, tanımadığım oğlana
and now, a man, a boy that i don't know
 
Nece sevirem söyleyim, men etibar eyliyim
how can i say "i love you," how can i trust?
 
Özün fikirleşginen, meni başa düşginen
think about it, understand me
 
Söyledi öz sözlerin süzdürerek gözlerin
she said her words with staring eyes
 
Dedi bu qeder vesselam, yoluna eyledi devam
she said "that's all" and went on her way
 
Donub yerimde qaldım, biraz xeyale daldım
i stood frozen, i was lost in thought for a while
 
Düşündüm ki düz deyir, çox ağıllı söz deyir
i thought that she makes it plain, she talks wisely
 
Daha dalınca getmiyim, çox onu incitmiyim
i shouldn't went after her any more, i shouldn't hurt her further
 
Haçansa öz qısmetim, heqiqi mehebbetim
if she is my chance (of marriage), my real love
 
Çıxar menim qabağıma, cevab verer sorağıma
she'll meet me and accept my offer
 
Ondan sonra her gece bilmirdim yatım nece
after that i didn't know how to sleep every night (ie, i couldn't sleep)
 
O cananın xeyalı, onun hüsnü cemalı
the imagination of that lovely, her beauty, her elegance
 
Gözümdeydi her saat, meni qoymurdu rahat
she was always before my eyes, that wouldn't leave me in peace
 
Dözmüyüb bir gün seher durub ayağa bir teher
i couldn't bear someday anymore and stood up in a morning (couldn't find teher)
 
Görüşüne getdim gene deyim vurgunam sene
i went to see her again to say "i fell deep in your love"
 
Gördüm gelir uzaqdan, getdim elden ayaqdan
as i saw her coming from a distance, my hands and feet froze
 
Az qalmış idi çaşım, istedim yaxınlaşım
when i calmed down a little, i wanted to get closer
 
Yaxınlaşdı özü mene, dedi bele bir sözü mene
she came closer to me and said these words:
 
Görürem ki vurulmusan, özünü eşqe salmısan
i see that you're deep in love, you gave yourself completely in love
 
El çekmirsen sen menden, şertim bu cürdü sennen
now that you won't let me go, i have one condition
 
Yalnız dost olaq gerek bele edebilirem kömek
we can only be friends, i can only help you this way
 
İstiyirsen he dene, düşün qarar verginen
if you like it this way, think and decide
 
İstemirsen elvida, get kömek olsun xuda
if not, goodbye, go may god help you
 
Ax ney idi elacım, var idi ehtiyacım
ah, what was my medicine, i was in need
 
Xeyli xeyal dolaştım, axırda razılaşdım
i long thought, at last i consented
 
Bu dostluq mehribanlıq meni deyişdi bir anlıq
this friendship, this sincerity changed me for a moment
 
Sonralar heyatımı, qamli ehvalatımi
afterwards my life and my sad stories
 
Danışdım o canana, o da danışdı yana yana
i talked with that sweetheart, she too spoke to me sadly
 
Dedi sevgi mehebbet vermiyib mene zillet
she said love and affection didn't humiliate me
 
Sevib sevilmedim men, eşq nedir bilmedim men
i didn't love, i wasn't loved, i didn't know what love was
 
Amma bexti qareyem senden de biçareyem
but i'm unfortunate, more wretched than you
 
Soruştum derdin nedi. Bu cür cavab söyledi
i asked what troubles you? she replied like this
 
And verirem men sene varsa hörmetin mene
promise me if you respect me
 
Menden heç ne soruşma, daha bu haqda danışma
you'll never ask me anything, you'll never talk about this matter
 
Son qoyaq bu sohbete salma meni zahmete
let's put an end to this talk, don't give me trouble
 
Bu sözleri eşitdim, men ele bu cürde etdim
i heard these words, ...
 
Bu barede bir dene sual vermedim gene
i never asked a question on this matter again
 
Her gece zengleşirdik darıxdıq görüşürdük
we phoned every night, when we were bored we chatted
 
Lezzetini heyatın, bu fani kainatın
the pleasure of life, of this transient world
 
Hissedirdik görürdük, güzel ömür sürürdük
we felt and saw, we lived a good life
 
Geldi ele bir meğam deyişdi her şey tamam
then a moment came and changed everything entirely
 
Bir zaman axşam çağı, üreyime çekdim dağı
it was an evening time, i pulled a mountain on my heart
 
Gördüm her şeyin sonu. Zengi geldi telefonun
i saw the end of everything. the phone ringed
 
Düşündüm cananımdı, hemen gözel xanımdı
i thought it was my sweetheart, it was that beautiful lady
 
Desteyi tez götürdüm, birden özümü itirdim
i lifted the receiver at once, and immediately lost myself
 
Ses özgenin sesiydi, onun refiqesiydi
it was someone else's voice, it was her friend's
 
Görün neler danışdı, yandı qelbim alışdı
hear what she told me, my heart caught fire
 
O sen seven cananın derd bürümüşdü canın
that sweetheart that loves you was sick all over
 
Xeste idi üregi, heç yox idi kömegi
she had a heart disease, and she couldn't be helped
 
Hekim qoyduğu müddet dünen bitirdi elbet
yesterday was her last day as the doctor predicted
 
Gece yatıbdır seher ayılmıyıb müxteser
last night she went to bed, didn't get up in the morning (couldn't find müxteser)
 
Ama seni çox sevirdi, öleceğini de bilirdi
but she loved you much, and she knew she'd die
 
Apardı onu ecel. Seni seven o gözel
death took her away. the beauty that loves you
 
Artıq yoxdur heyatda saxla sen bunu yadda
is no longer alive, keep her memory
 
Evvelce inanmadım onu doğru sanmadım
at first i didn't believe her, i didn't accept it true
 
Sonra ise söyledi sabah onun defnidi
then she said: she'll be buried in the morning
 
Eger gelmek istersen, düzünü bilmek istersen
if you wish to come, if you wish to know the place
 
Sabah iki tamamda men diyem bu meqamda
2 o'clock in the morning, at such and such place (possibly, afternoon)
 
Gelersen bu ünvana, ordaki qabristana
if you come to this address, to the cemetery there
 
Sevgilin ağ kefen ile köçecek son menzile
your love will migrate to the last residence in a white shroud
 
Geceni yata bilmedim, ax niye men ölmedim
that night i couldn't sleep, ah, why didn't i die?
 
O öldü getdi Allah gözümden itti Allah
lord, she died and is gone, lord, she's no longer in my sight
 
Seher açılan zamanda, o qız diyen mekanda
when morning broke, to the place where the girl directed
 
Aciz aciz dayandım, gördüm sonra inandım
i went powerlessly, i saw then i believed
 
Camaat ağlaşırdı, adamın ağlı çaşırdı
people were crying, i was about to loose my mind
 
Defin merasimiydi, Qebre geden kim idi
it was a burial ceremony, who was going into the grave?
 
Menim ömrüm heyatım, canım maneviyyatım
my lifetime, my life, my soul, my morale
 
Getdi meni de apardı ele ki defin qutardı
she went and carried me away so that the burial ...
 
Dağılıştı, getdi hamı, o insan izdihamı
that crowd of people scattered, all are gone
 
Tenha qaldım o yerde, derd de qem de keder de
i was alone there, in pain, suffering, aching
 
Qabrin üste diz çöküb qanlı gözyaşı töküb
i knelt on the grave shedding tears of blood
 
Vidalaşdım yarımla, gözel vefadarımla
i said goodbye to my love, my loyal beauty
 
Ölüm amansız oldu, vaxtsız zamansız oldu
her death was merciless, untimely, out of time
 
Elimden seni aldı, o günler harda qaldı
(death) took you from my hand, where are those days now?
 
Her an şadüman idi ecep mehriban idik
she was happy all the time, we were strange lovers
 
Bir vaxt elimden tutan, indiyse sakit yatan
who held my hand once now lays silently
 
Ey gözelim elvida, yoxdu senden ses seda
goodbye, my beauty, no sound from you anymore
 
Her kime olsa aşiq biçaredir bu namıq
whoever he loves, wretched is this namiq
 
Alın yazısı ne cürdü, yaşadı bir az da gördü
what kind of a fate is his? he lived and experienced some
 
Artır ürekde yaraaaaaaaaaaam
now a wound in heart
 
Bu da menim bir maceram
and this was my story
 
Von edris1000 am So, 13/05/2012 - 19:39 eingetragen
Kommentare des Autors:

Reza Mezerji

http://bikhaneman.tk
http://facebook.com/reza.mezerji
reza.mezerji@yahoo.com
+98 936 90 17 142

This is not my translation and I think it's not professional. But I don't know Turkish/Azeri and it's all that I could find. I have a lot of memories with this song.

نام این ترانه "روایت " است.

این آهنگ در سریال "کوچه اقاقیا" که از شبکه پنج پخش می شد، توسط "مجید صالحی" لب خوانی شده است.

خواننده اصلی آن "نامیک" می باشد که اهل باکو آذربایجان است. موضوع ترانه درباره ی عشقی نافرجام و بسیار غم انگیز است.

این ترانه در زمان خودش در آذربایجان، ترکیه و ایران کلی سر و صدا کرد.

Quelle (Webseite, von der du die Übersetzung kopiert hast):
Namig Garachukhurlu: Top 3
See also
Kommentare
RadixIce    Sa, 12/10/2013 - 15:50

It's really good translation but you have a little big mistakes.
1.Qulaq asın camaat men danışım nehayet
Listen to me everybody, let me tell finally.

2.Bu mehebbet alemi çoxusuna vermiş qemi
This love gave a lot of ones so much sadness.

3.Men de ezab çekmişem, çox istirap çekmişem
I suffered much, i endured much pain too.

4.Her o derse gedende getdim onunla men de
I went with her every time she went to school

That's so. Good translation.

So, edris1000 you're right, it's really song sadness. Thanks for translation Teeth smile Goodbye