Werbung

Romance de Don Gaiferos (Englisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Luar na Lubre
  • Lied: Romance de Don Gaiferos
Galicisch

Romance de Don Gaiferos

I onde vai aquil romeiro,
meu romeiro a donde irá,
camiño de Compostela,
non sei se alí chegará.
 
Os pés leva cheos de sangue,
xa non pode máis andar,
malpocado, probe vello,
non sei se al í chegará.
 
Ten longas e brancas barbas,
ollos de doce mirar,
ollos gazos leonados,
verdes como a auga do mar.
 
-I onde ides meu romeiro,
onde querede s chegar?
Camiño de Compostela
donde teño o meu fogar.
 
-Compostela é miña terra,
deixeina sete anos hai,
relucinte en sete soles,
brilante como un altar.
 
-Cóllase a min meu velliño,
vamos xuntos camiñar,
eu son trobeiro das trobas
da Virxe de Bonaval.
 
- I eu chámome don Gaiferos,
Gaiferos de Mormaltán,
se agora non teño forzas,
meu Santiago mas dará.
 
Chegaron a Compostela,
foron á Catedral,
Ai , desta maneira falou
Gai fe ros de Mormaltán:
 
-Gracias meu señor Santiago,
aos vosos pés me tes xa,
si queres tirarme a vida,
pódesma señor tirar,
porque morrerei contento
nesta santa Catedral .
 
E o vello das brancas barbas
caíu tendido no chan,
Pechou os seus ollos verdes,
verdes como a auga do mar.
 
O bispo que esto oíu,
al í o mandou enterrar
E así morreu señores,
Gaiferos de Mormaltán.
 
Iste é un dos moitos miragres
que Santiago Apóstol fai.
 
Von hunhxchunhxc am Do, 09/05/2019 - 21:54 eingetragen
Englisch ÜbersetzungEnglisch
Align paragraphs
A A

The Tale of Don Gaiferos

Where is that pilgrim going,
My pilgrim, where is he going
On his way to Compostela,
I don't know if he'll arrive
 
His feet are bleeding so much
No longer can he walk
Weak, poor old man
I don't know if he'll arrive.
 
He has a long, white beard
Eyes that gaze with a sweet look
Eyes like those of a lion
Green like the waters of the sea.
 
"Where are you going, my good pilgrim,
Where do you wish to arrive?"
"I'm on my way to Compostela
Where my home is."
 
"Compostela is my native land
I left it seven years ago,
Bright like seven suns,
Gleaming like an altar."
 
"Join me my friend,
We will travel together
I am a trouvadour
From Virxe de Bonaval."
 
"And my name is don Gaiferos,
Gaiferos de Mormaltán
If my strength is failing me,
My Saint James will help me.
 
They arrived in Compostela
They went to the Cathedral
And thus spoke
Gaiferos de Montaltán:
 
Thank you, my lord James,
At your feet I am now,
If you want to take my life
You can do so
For I will die happy
In this holy Cathedral
 
And the old man with the long white beard
fell dead onto the ground
He closed his green eyes,
Green like the water of the sea.
 
When the Bishop heard this,
He ordered him to be buried there
And thus died, my lords,
Gaiferos de Mormaltán.
 
This is one of the many miracles
That the Apostle James has wrought.
 
Von netokornetokor am Do, 09/05/2019 - 22:44 eingetragen
Auf Anfrage von hunhxchunhxc hinzugefügt.
Kommentare des Autors:

I don't know Galician, but it's so close to Spanish that I couldn't resist to translate it. It's so beautiful, especially to a Catholic. I think it's pretty accurate, but corrections are welcome. And if I sinned by trying to translate something that is none of my business, apologies! The powers that be can always erase this translation.

5
Deine Bewertung: None Durchschnittlich: 5 (1 Bewertung)
Luar na Lubre: Top 3
Kommentare