Rumour Has It (Hebräisch Übersetzung)

Advertisements
Hebräisch Übersetzung

השמועה אומרת (שמועה)

היא, היא לא אמיתית
היא לא תהיה מסוגלת לאהוב אותך כמו שאני אהיה
היא זרה
לי ולך יש היסטוריה או שאתה לא זוכר?
בטח, יש לה הכל
אבל מותק, האם זה באמת מה שאתה רוצה
 
תבורך נפשך, הראש שלך בעננים
עשית מעצמך טיפש
והיא מדרדרת אותך, ילד
היא המיסה את הלב שלך אבל אתה קר עד העצם
עכשיו השמועה מספרת שאין לה את אהבתך עוד
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
היא בת מחצית מגילך
אבל אני מנחשת שזאת הסיבה שנפרדת ממני
אני שמעתי שאתה מתגעגע אליי
סיפרת לאנשים דברים שאסור היה עלייך לספר
כמו שאנחנו מתגנבים כשהיא לא בסביבה
האם לא שמעת את השמועות
 
תבורך נפשך, הראש שלך בעננים
אתה עושה אותי טיפשה ו, ילד, אני מורידה אותך למטה
גרמת ללב שלי להינמס, ועדיין אני קרה עד העצם
אבל השמועה מספרת שאני האחת שבשבילה עזבת אותה
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
כל המילים האלה שנלחשו באוזני
מספרות סיפור שאיני מסוגלת לשאת
רק מפני שאמרתי את זה, זה לא אומר שהתכוונתי לזה
אנשים אומרים דברים משוגעים
רק מפני שאמרתי את זה, זה לא אומר שהתכוונתי לזה
רק מפני ששמעת את זה
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
 
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
(שמועה)
השמועה אומרת
 
אבל השמועה מספרת שהוא האחד שבשבילו עזבתי אותך
 
Von Gast am Fr, 09/12/2016 - 10:33 eingetragen
Englisch

Rumour Has It

Kommentare
tonyl    Fr, 09/12/2016 - 10:35

תנסה שהשורות יתאימו, לי זה ממש מפריע כשהשורות בתרגום לא תואמות, ואז צריך לעקוב גם פה וגם שם.

Regular smile

Guest    Fr, 09/12/2016 - 10:39

תודה על האזהרה אקדיש תשומת לב מעתה והלאה Regular smile