Werbung

Sócio De La Vega - Mina Hum Mêcê Bô

  • Künstler/in: Sócio De La Vega
Sonstiges
A A

Mina Hum Mêcê Bô

Hum táva huwá móçu ê
Móçu cê d'jêlu nglêntu di gibéla ê
Hum táva ká vivê ni nglêntu de ké memú ê
Mém kú palimum só táva ká kiámu ê
Hum tê xintidu
Di lanjá huwã muála di védé ô
Kú ká gôgô kú ami, pã gôgô kwê
Muála kúm mêcê vivê de védé ê
 
Ê fé huwã mêgi
Plamá bilí um bá paxá ni plé ô
Hum bá munjá pensá ni vida mum ô
Pigí Dêçu pê lanjá huwã muála
Hum bê huwã mina
Mina sá glávi mó di sólo plámã ê
Bilá sá glávi mó stléla dócé
Ohh mina...
Mina bô ká iê muê eheh
 
Mina sééé
Bô sá cámiá kú Dêçu dá mum
Bilá sá códó clóçõn mum
Êlê mandá hum mêcê bôô
Xi bô ná mêcê fá
Djá djá mé bô ká mêcê
Púnda tudu kwá di Dêçu tê djá dê
Êlê mandá hum mêcê bô hummm
 
Hum vivê kú mina
Olá kúm ngá fé máli min ká dã côncê
Óla kú ná tê d'jêlu mina ká zudá muê
Só só só, sá mina sé ku clóçõn mum mêcê ô
Xim sá ni cama duêntxi
Mina ná ká xê ni ké pê pôgi zudá mô
Ê sá miga, ê sá muála mém di mina mum ê
Óhh, mina...
Mina bô ká iê muê eheh
 
Mina sééé
Bô sá cámiá kú Dêçu dá mum
Bilá sá códó clóçõn mum
Êlê mandá hum mêcê bôô
Xi bô ná mêcê fá
Djá djá mé bô ká mêcê
Púnda tudu kwá di Dêçu tê djá dê
Êlê mandá hum mêcê bô hummm
 
Von ulissescoroaulissescoroa am Mi, 08/08/2018 - 02:05 eingetragen
Eigener Kommentar:

In "Forro Creole (Santomense)", one of the Creole languages spoken in São Tomé and Príncipe
Em "crioulo forro (são-tomense)", uma das línguas crioulas faladas no arquipélago de São Tomé e Príncipe.

Danke!

 

Werbung
Video
Sócio De La Vega: Top 3
Kommentare