Să crezi! (Englisch Übersetzung)

Advertisements
Rumänisch

Să crezi!

Om bogat, om sărac, om naiv sau deștept
cît pe lume trăiești este bine și drept
să te bucuri atît cît te poți bucura
de lumina din om, de căldura sa...
Uneori te gîndești că e totul în van
și aștepți resemnat să mai treacă un an
poate mîine va fi mai frumos decît ieri
și atunci, inima te îndeamnă să speri...
 
Refren:
 
Și să crezi
Să crezi
în tine și în cei din jurul tău!
Da, Da, să crezi!
Să crezi!
În puterea dragostei
și mai ales în bunul Dumnezeu!...
 
De război și nevoi nu mai vrei să auzi
și în fiece zi pe cei răi tu-i acuzi,
dar e bine să știi că nu-i încă tîrziu
ca planeta Pămînt să nu fie-un pustiu
Lumea-n care trăim mult mai bună va fi
dacă nu vei urî, dacă-n veci vei iubi.
Gîndul bun și curat veșnic va lumina
tot ce tu vei clădi, tot ce tu vei crea
 
Refren(x2)
 
Să crezi!
 
Von MariusIonescu88MariusIonescu88 am Sa, 16/03/2019 - 02:08 eingetragen
Eigener Kommentar:

music & lyrics: George Nicolescu

Align paragraphs
Englisch Übersetzung

Believe!

Rich man, poor man, naive or smart
as long as you live, it's good and it's right
to enjoy as long as you can enjoy
the light inside the man, his warmth...
Sometimes, you think that it's all in vain
and you wait resignedly a year to pass by
maybe tomorrow will be better than yesterday
and then, your heart urges you to hope....
 
Chorus:
 
And believe,
believe
in yourself and the ones around!
Yeah, yeah, believe!
Believe!
In the power of love
and 'specially, in the good God above!
 
You don't wanna hear of war and needs
and everyday, you accuse the bad ones
but it's better to know that it ain't late yet
for planet Earth to be deserted
The world that we live in would be better
if you won't hate, if you'll love.
The neat and good thought will always lighten
all that you will build, all that you will create...
 
Chorus x2
 
Believe!
 
Von MariusIonescu88MariusIonescu88 am Sa, 16/03/2019 - 02:14 eingetragen
George Nicolescu: Top 3
Siehe auch
Kommentare