Sedm synů (Englisch Übersetzung)

Advertisements
Tschechisch

Sedm synů

Jednou v Řecku,
tam byl Janek
i tak nic neviděl.
 
Plný možností
Život se zdál,
To není ta pravda!
 
Пободі молоди джівцица молода
(Pobodi molody dzivtsytsa moloda)
 
Ech, Ech - tohle není život, žít Ukrajinsky!
Řecký, život můj - to je!
 
Refrén:
Pohoda, Řecko, Atény
Thessaloniki - "saloniki"!
 
Aha, to byl jen sen.
Žádné Řecko není - jen v mých snech.
 
Von timleg002 the Slovakian am Mo, 21/05/2018 - 16:19 eingetragen
Align paragraphs
Englisch Übersetzung

Seven sons

Once in Greece,
there was Yanny
he didn't see nothing anyways.
 
Full of choices
Life looked,
That isn't the truth!
 
Пободі молоди джівцица молода
(Pobodi molody dzivtsytsa moloda)
 
Eck, Eck - that isn't life, living Ukrainian style!
Greek, my life is - really is!
 
Chorus:
Cool, Greece, Athens
Thessaloniki - "salonians"!
 
Oh, it was just a dream.
No Greece exists - only in my dreams.
 
Von timleg002 the Slovakian am Mo, 21/05/2018 - 16:27 eingetragen
Kommentare