Advertisement

Shai Sol - בתחנת הרכבת | Betachanat HaRakevet

Hebräisch

בתחנת הרכבת | Betachanat HaRakevet

זה סיפור
על תחנת רכבת
כל החיים
עוברים ושבים
במסילה
ורק אני תמיד פוחדת
שתעבור אותה רכבת ואפספס
 
על חתכים עמוקים שאילולא היו פה
אולי גם אני לא הייתי שרה
בתחנה
ומחכה
 
עד שיבוא היום
כולנו נתעורר מהחלום
לא יהיה לילה
וגם לא יהיה מקום
והפחד יתייאש
כולנו נתחדש
 
ובכל פינה בדרך
פזורים רגשות אשם ומלחמה
כל תחנה שראיתי
הותירה זיכרון אכזבה
המשכתי להביט אחורה
אז פגשתי בך
שמך אהבה
 
עד שיבוא היום
כולנו נתעורר מהחלום
לא יהיה לילה
וגם לא יהיה מקום
והפחד יתייאש
כולנו נתחדש
 
Von Thomas222 am Mo, 23/04/2018 - 16:34 eingetragen
Added in reply to request by carolgamba
Danke!1 Mal gedankt

 

 

Advertisement
Kommentare