Space Bound (Persisch Übersetzung)

Persisch Übersetzung

موشک فضایی

Versionen : #1#2
ما لمس کردیم و من احساس فشار میکنم
ما چنگ زدیم این چیز زیادی نیست
اما این واسه اینکه من تعجب کنم که چه چیزی تو فروشگاه واسه ماست کافیه
این هوسه,این زجرآوره
تو باید جادوگر باشی چون تو دقیقا
کار غیر ممکن رو انجام دادی
اعتماد منو جلب کن,با من بازی نکن این خطرناکه
اگه کار منو تموم کنی
چون اگر بسوزم بهت نشون میدم سوختن چه دردی داره
چون مثه یه کثافت منو پرت کردی یه گوشه
و عشق شیطانیه
برعکس هجیش کن بهت نشون میدم..
(اگر live را برعکس هجی کنید تبدیل به Evil یعنی شریر و شیطانی میشود)
هیچکس نمیدونه که من چقدر سردمه
تنهایی در جاده راه رفتن
تقصیر کسی نیست،خودم مقصرم
این راهیه که خودم انتخاب کردم که برم
مثه یه گلوله یخ زده هیچ احساسی ندارم که بروز بدم
از من سوال نکن که چرا من هیج عشقی به این فاحشه های لعنتی ندارم
این ماده دیوهای خونخوار این دیگه چه خر تو خریه؟
من درین جا کلی تلاش کردم اما شانس با من نبود
خیلی مسخرس اما این دقیقا این همون چیزی که میخوام
اینکه از اول شروع کنم
یه سوراخ تو قلبم ایجاد شده.احساس میکنم منیه جور رولر کوسترم(ترن هایی که تو شهربازی هست)
چیزی که هیچوقت شروع به کار نمیکنه تا زمانی که تو با احساسات من بازی کنی، پس این تموم شدست
انگار هر دفعه که بغلت میکردم از درون احساس انفجار میکردم
من شوخی نمیکردم وقتی بهت گفتم که
تو نفس های منو بریدی
تو ستاره نواختری و من
 
من موشک فضاییم و قلب تو ماه
و من دارم یکراست به سمت تو میام
مستقیم به سمت تو
با سرعت دو هزار و پانصد مایل در یه شب روشن و صاف 25 ماه ژوئن
دارم یکراست به سمت تو میام
یک راست به سمت تو
 
من هرکاری که براش نیاز باشه رو انجام میدم
وقتی من با توام تنم میلرزه
بدنم درد میگیره وقتی نیستی
با تو هیچ قدرتی ندارم
هیچ حد و مرزی برای اینکه تا کجا برم وجود نداره
بدون مرز، بدون طول
چرا وقتی با یه نفر آشنا میشیم،سریع میگیم این همونیه که میخوایم
و وقتی به هم میرسیم هیچی مثل اولش نیست؟
این یه مشاجره نیست و من دنبال یه همدم واسه خودم نیستم
من دنبال کسی نمیگشتم اما تصادفا به تو برخوردم ,تو باید سرنوشتم باشی
اما هرچقدر که شرط ببندم
بیا به فرار کردن خاتمه بدیم
اما در روی تو بسته میشه
بهم قول بده که اگر من فرو بریزم و خرد بشم وخودمو ببازم
من مرتکب اشتباهی نشدم
 
من موشک فضاییم و قلب تو ماه
و من دارم یکراست به سمت تو میام
مستقیم به سمت تو
با سرعت دو هزار و پانصد مایل در یه شب روشن و صاف 25 ماه ژوئن
دارم یکراست به سمت تو میام
یک راست به سمت تو
 
بنابراین پس از یک سال و 6 ماه دیگر تو منو نمیخوای
اما من دوست دارم.هرچقدرم که صدمه ببینم
من حتی یه بار هم تورو اذیت نکردم
من قلبم رو به تو دادم
حفاظتمو کنار گذاشتم به خدا قسم
من مغزمو تو دامنت منفجر میکنم
روی زمین میفتم و در بازوانت میمیرم
زانو میزنم و دفاع میکنم
من دارم سعی میکنم که کاری کنم که تورو از رفتن متوقف کنم
تو حتی نمیخوای گوش کنی پس لعنت بهش
من دارم سعی میکنم که کاری کنم که دیگه نفس نکشی
من هردو دستم رو روی گلوت گذاشتم
درحالی که فشارت میدم روت نشستم
تا گردنت رو مثه چوب بستنی بشکونم
هیچ دلیلی وجود نداره که من بهت اجازه بدم که پاتو توی این خونه بذاری
و بذارم زندگی کنی
و اشکهای من روی گونه هام سرازیر شد
بعدش من گذاشتم فقط بری و بدی
و قبل از اینکه تفنگ رو روی گیجگاهم بذارم
من اینو بهت گفتم
هرکاری کردم برات
تا بهت نشون بدم که چقدر دوست دارم و ستایشت میکنم
اما همه چی الان تموم شده
خیلی دیره که عشقمون رو نجات بدیم
فقط به من قول بده که هروقت به آسمان نگاه میکنی و یک ستاره میبینی به من فکر کنی
 
من موشک فضاییم و قلب تو ماه
و من دارم یکراست به سمت تو میام
مستقیم به سمت تو
با سرعت دو هزار و پانصد مایل در یه شب روشن و صاف 25 ماه ژوئن
و من خیلی سردرگمم بدون تو
بدون تو
بدون تو
 
Von esther_ster am Di, 27/03/2012 - 00:41 eingetragen
Englisch

Space Bound

Kommentare