Werbung

Stargazer (Tschechisch Übersetzung)

  • Künstler/in: Rainbow
  • Lied: Stargazer 11 Übersetzungen
  • Übersetzungen: Bulgarisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Russisch #1, #2, Serbisch, Tschechisch, Türkisch, Ukrainisch
Englisch

Stargazer

High noon, oh I'd sell my soul for water
Nine years worth of breakin' my back
There's no sun in the shadow of the wizard
See how he glides, why he's lighter than air?
Oh I see his face!
 
Where is your star?
Is it far, is it far, is it far?
When do we leave?
I believe, yes, I believe
 
In the heat and the rain
With whips and chains
To see him fly
So many die
We build a tower of stone
With our flesh and bone
Just to see him fly
But don't know why
Now where do we go?
 
Hot wind, moving fast across the desert
We feel that our time has arrived
The world spins,
while we put his dream together
A tower of stone to take him straight to the sky
Oh I see his face!
 
Where is your star?
Is it far, is it far, is it far?
When do we leave?
Hey, I believe, I believe
 
In the heat and the rain
With whips and chains
Just to see him fly
Too many die
We build a tower of stone
With our flesh and bone
To see him fly
But we don't know why
Ooh, now where do we go
 
All eyes see the figure of the wizard
As he climbs to the top of the world
No sound, as he falls instead of rising
Time standing still,
then there's blood on the sand
Oh I see his face!
 
Where was your star?
Was it far, was it far
When did we leave?
We believed, we believed, we believed
 
In heat and rain
With the whips and chains
To see him fly
So many died
We built a tower of stone
With our flesh and bone
To see him fly
 
But why
In all the rain
With all the chains
Did so many die
Just to see him fly
 
Look at my flesh and bone
Now, look, look, look, look,
Look at his tower of stone
I see a rainbow rising
Look there, on the horizon
And I'm coming home,
I'm coming home, I'm coming home
-
Time is standing still
He gave back my will
Ooh ooh ooh ooh
Going home
I'm going home
 
My eyes are bleeding
And my heart is leaving here
I wish I'd known
But it's not home
Ooh
 
Take me back
He gave me back my will
Ooh ooh ooh ooh
 
Going home
I'm going home
 
My eyes are bleeding
And my heart is leaving here
I wish I'd known
But it's not home
Ooh
 
Take me back, take me back
Back to my home ooh, ooh, ooh
 
Von latexeerf@gmail.comlatexeerf@gmail.com am Mi, 28/09/2011 - 12:53 eingetragen
Zuletzt von marinos25marinos25 am So, 26/02/2017 - 23:03 bearbeitet
Tschechisch ÜbersetzungTschechisch
Align paragraphs
A A

Stargazer

Pravé poledne, prodal bych duši za vodu
Devět let lámání zad
Není žádné slunce v čarodějově stínu
Vidíš jak plachtí, proč je lehčí než vzduch?
Oh viděl jsem jeho tvář!
 
Kde je tvá hvězda?
Je to daleko, je to daleko, je daleko?
Kdy vyrazíme?
Věřím tomu, ano, jsem přesvědčen
 
V horku a dešti
S biči a řetězy
Abychom viděli jak letí
Tolik jich umírá
Postavili jsme věž z kamene
Naším masem a kostmi
Jen proto abychom ho viděli letět
Ale nevíme proč
Kam teď směřujeme?
 
Horký vítr se prohání přes poušť
Máme pocit že náš čas přišel
Svět se točí, zatímco my budujeme jeho sen
věž z kamene, pro jeho cestu do nebe
Oh viděl jsem jeho tvář!
 
Kde je tvá hvězda?
Je to daleko, je to daleko, daleko?
Kdy vyrazíme?
Hej, věřím tomu, věřím
 
V horku a dešti
S biči a řetězy
Abychom viděli jak letí
Tolik jich umírá
Postavili jsme věž z kamene
Naším masem a kostmi
Abychom ho viděli letět
Ale nevíme proč
Kam teď směřujeme?
 
Všechny oči vidí postavu čaroděje
Jak šplhá až na vrchol světa
Je ticho když padá místo toho aby stoupal
Čas se zastavil,
písek je zkrvavený
Oh viděl jsem jeho tvář!
 
Kde byla tvá hvězda?
Bylo to daleko, byla daleko
Kdy jsme odjeli?
Věřili jsme, věřili, my věřili
 
V horku a dešti
S biči a řetězy
Abychom viděli jak letí
Tolik jich zemřelo
Postavili jsme věž z kamene
Naším masem a kostmi
Abychom ho viděli letět
 
Ale proč
Ve všech těch deštích
Se všemi těmi řetězy
Jich tolik zemřelo
Jen proto abychom viděli jak letí
 
Podívejte se na mé maso a kosti
A teď, podívejte, podívejte, podívejte, podívejte, podívejte se na věž z kamene
Vidím vycházet duhu
Podívejte se tam, na obzor
A já se vracím domů, vracím se domů, jedu domů
 
Čas se zastavil
Navrátil mi mou vůli
Ooh ooh ooh ooh
Jdu domů, já jdu domů
 
Mé oči krvácí
A mé srdce mě vede kupředu
Ale to není domov
Ale to není domov
Ooh
 
Vezmi mě zpátky
Navrátil mi mou vůli
Ooh ooh ooh ooh
 
Jdu domů
Já jdu domů
 
Mé oči krvácí
A mé srdce mě vede kupředu
Buď si jistý že stále doufáme, stále doufáme
 
Vezmi mě zpátky, vezmi mě zpátky
Zpátky do mého domova Ooh, ooh, ooh
 
The Translation is ©Achampnator so before using it ask for permission

In case of a source field link belongs the Translation to the Copyright Owner where the link goes to
Von AchampnatorAchampnator am So, 09/12/2018 - 00:43 eingetragen
Auf Anfrage von crimson_anticscrimson_antics hinzugefügt.
Quelle (Webseite, von der du die Übersetzung kopiert hast):
Kommentare