Summertime Sadness (Persisch Übersetzung)

Advertisements
Persisch Übersetzung

افسردگی روزهای تابستون

قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
امشب لباس قرمز ام رو می پوشم
در تاریکی, زیر نور رنگ پریده ماه می رقصم
موهام رو مثل ملکه ها به شکل زیبایی درست کردم
کفش های پاشنه دارم رو در آوردم, احساس زندگی می کنم
 
اوه خدای من, توی هوا حسش می کنم
سیم های تلفن بالای سرم مثل یک یک دام پهن شده اند
عزیزم, انگار که روی آتیشم. همه جا حسش می کنم
 
دیگه هیچی نمی تونه منو بترسونه
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
امشب هیجان زده ام
کنار ساحل گشت می زنم
میدونم اگه برم امشب با خوشحالی می میرم
 
اوه خدای من, توی هوا حسش می کنم
سیم های تلفن بالای سرم مثل یک یک دام پهن شده اند
عزیزم, انگار که روی آتیشم. همه جا حسش می کنم
دیگه هیچی نمی تونه منو بترسونه
 
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
فکر می کنم برای همیشه از دست دادمت
مثل ستاره ها که در آسمان صبح خورشید را از دست می دهند
بعدا بهتر از هرگزه
حتی اگه تو بری من بازم به روندن ادامه می دم
 
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
قبل از رفتنت منو محکم ببوس
افسردگی روزهای تابستون
فقط میخواستم بدونی که
عزیزم تو بهترینی
قبلا هم افسردگی روزهای تابستون رو گرفته بودم
 
Von atefehzohrehvand am Sa, 29/03/2014 - 14:06 eingetragen
Auf Anfrage von adelej hinzugefügt.
Englisch

Summertime Sadness

Kommentare