Amr Diab - Tamally Ma3ak (تملي معاك) (Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung)

Kurdisch (Kurmanji) Übersetzung

Herdem Di Gel Te Me

Hemî Gava Di Gel Te Me
Heta Demê Tu Ji Min Dîr Jî
Evîna Te Ya Di Dilê Min Da
 
Hemî Gava Di Gel Te Me
Tu Herdem Ya Di Hzra Min Da o Dilê Min Da
O Çi Car Te Ji Bîr Nakem
Hemî Gava Ji Te Xerîb Di Bm
Heta Demê Tu Di Gel Min
 
Hemî Gava Di Gel Te Me
Heta Demê Tu Ji Min Dîr Jî
Evîna Te Ya Di Dilê Min Da
 
Hemî Gava Di Gel Te Me
Tu Herdem Ya Di Hzra Min Da o Dilê Min Da
O Çi Car Te Ji Bîr Nakem
Hemî Gava Ji Te Xerîb Di Bm
Heta Demê Tu Di Gel Min
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Ji Te Xerîbm Evîndara Min
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Pêtvî Te Me Evîndara Min
 
Herdem Di Gel Te Me
Dilê Minê Di Gel Te , Gîyanê Minê Di Gel Te
Hêjatrîn Evîndar
Hêjatrîn Evîndar
 
Tu Çend Dîrbî Ji Dilê Min Nêzîkî
Herdem Tu Nêzîkî Dilê Minî
Tu Jîyê Minê Bhêt o Nukeyî
Hey Bashtrîn Qeder
 
Herdem Di Gel Te Me
Dilê Minê Di Gel Te , Gîyanê Minê Di Gel Te
Hêjatrîn Evîndar
Hêjatrîn Evîndar
 
Tu Çend Dîrbî Ji Dilê Min Nêzîkî
Herdem Tu Nêzîkî Dilê Minî
Tu Jîyê Minê Bhêt o Nukeyî
Hey Bashtrîn Qeder
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Pêtvî Te Me Evîndara Min
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Pêtvî Te Me Evîndara Min
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Pêtvî Te Me Evîndara Min
 
Herdem Evîndara Min Ji Te Xerîb Di Bm
Herdem Çavên Min Gazî Te Diken
Xo Eger Hemî Dunya Li Dewro Berên Min Bît
Dê Her Bêjm Pêtvî Te Me Evîndara Min
 
Von florist-jiko am So, 18/03/2012 - 16:23 eingetragen
Arabisch

Tamally Ma3ak (تملي معاك)

Kommentare