Luan Santana - Te vivo (Hebräisch Übersetzung)

Hebräisch Übersetzung

אני חי אותך

כשאני מרגיש לבד
אני נותן לנוכחות שלך להתחזק
אני עוצם את העיניים
ורואה אותנו
 
רק בשתי שניות
אני עובר לעולם אחר
לחלל אחר
אני לא יכול להסביר
את התחושה הזאת
כשאני רואה אותך
תתקרבי אליי
 
אנחנו לא צריכים להיות קרובים בשביל להיות ביחד
הגוף שלי ושלך מדברים שעות
בלי מילים, הם תמיד מספרים
כמה הם מעריכים אחד את השני
 
אני לא צריך לראות אותך
בשביל שתהיי חלק מהעולם שלי
כי לא משנה לאן אני אלך
הנוכחות שלך איתי בכל מקום
 
בכל מקום, כל מה שאני צריך
אני חי אותך
 
Von toshh a am Mi, 17/02/2016 - 16:30 eingetragen
Portugiesisch

Te vivo

Kommentare