Werbung

תניא אמר ר' יוסי (Umar Reb Yoisi) (Vietnamesisch Übersetzung)

תניא אמר ר' יוסי

תניא א”ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך בדרך
ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל
בא אליהו זכור לטוב ושמר לי על הפתח
והמתין לי עד שסיימתי תפלתי
 
לאחר שסיימתי תפלתי אמר לי
שלום עליך רבי, ואמרתי לו
שלום עליך רבי ומורי, ואמר לי
בני בני בני מפני מה נכנסת לחורבה זו
אמרתי לו להתפלל, ואמר לי
בני בני בני מה קול שמעת בחורבה זו
ואמרתי לו
 
שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת
אוי אוי אוי אוי לבנים
שבעונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי
והגליתים לבין האומות
 
זאגט די הייליגע גמרא ווייטער
ואמר לי חייך וחיי ראשך
לא שעה זו בלבד אומרת כך
אלא בכל יום ויום שלש פעמים אומרת כך
ולא ולא ולא זו בלבד
 
אלא בשעה שישראל נכנסין
לבתי כנסיות ולבתי מדרשות
ועונין יהא שמיה הגדול מבורך
 
הקב”ה מנענע ראשו ואומר
אשרי אשרי המלך, אשרי אשרי המלך
שמקלסין אותו בביתו כך
 
(ברכות ג.)
 
Von Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì am Di, 15/06/2021 - 07:56 eingetragen
Vietnamesisch ÜbersetzungVietnamesisch
Align paragraphs

Ghi chép của tiền nhân về Sư Phụ Yosei

Tiền nhân Baraita, chép rằng Sư Phụ Yosei, kể là: Tôi đã, đi bộ trên một con đường
dẫn vào một đống đổ nát, tàn tích cổ đại ở Jerusalem, để luyện công cầu nguyện
Tôi đã thấy tiên tri Elijah từ ký ức ân phúc, đứng gác cổng bảo vệ tôi
và chờ đợi tôi, cho đến khi xong buổi cầu nguyện
 
Khi tôi cầu nguyện xong, Ngài nói với tôi :
"Bình an cho con, sư phụ của ta." Tôi đáp lại Ngài :
"Bình an cho sư phụ và thầy con." và Ngài hỏi tôi :
Con trai con ta con trai ta, vì sao con vào khu tàn tích này ?
Tôi đáp lại Ngài : "chỉ để cầu nguyện." và Ngài hỏi tôi :
Con trai con ta con trai ta, con đã nghe thấy âm thanh gì trong khu tàn tích này ?
và tôi trả lời Ngài :
 
Con đã nghe tiếng từ Trời, thủ thỉ như chim bồ câu và nói :
"Khổ thay, khổ thay, khổ thay, khổ thay cho lũ trẻ,
vì tội lỗi mà Cha đã huỷ diệt nhà Cha, hoả thiêu Đền Thờ Cha,
và lưu đày con ta, giữa các quốc gia."
 
Do đó Gemara Thiêng Liêng ghi rằng :
và Ngài nói với con : "Cả cuộc đời con và trí não con,
Không chỉ tiếng nói đó vang vọng trong khoảng khắc này
nhưng mãi vang vọng 3 lần mỗi ngày và mọi ngày.
và không và không và không chỉ có như vậy thôi
 
mà bất cứ lúc nào sự vĩ đại của Thiên Chúa được kích hoạt,
như khi Israel vào chủng viện và phòng học
và với câu đáp, Xin danh Ngài tràn đầy ơn phước."
 
Đấng Thánh Thiện độc tôn tràn đầy ơn phước, lắc đầu và nói :
Hạnh phước, Hạnh phúc là vị vua, Hạnh phúc, Hạnh phước là vị vua
được ca tụng như vậy trong nhà của mình
 
(Berakhot 3)
 
Danke!

Neckbeard

Von Mập Ú Và Béo PhìMập Ú Và Béo Phì am Mi, 16/06/2021 - 02:08 eingetragen
Übersetzungen von „תניא אמר ר' יוסי ...“
Kommentare
Read about music throughout history