Werbung

Vortex (Tschechisch Übersetzung)

Englisch
Englisch
A A

Vortex

Like a lunatic, frantic
The man in the room looks so dramatic
With a left shoe on his right foot
This spiral traffic feels too traumatic, too traumatic
 
Quiet
The man is wandering around
Where's the way out he never found?
And inside
There's a ball made of lead
It’s rolling and rumbling on parquet
 
Oh, how heavy is the ball!
It bends his spine to the very ground
Neither his nor another
enormous, ludicrous
 
Oh, how heavy is his thought!
In a half an hour or so
It crushed the floor
And smashed the man's toes
 
Oh, how heavy is his thought!
In a half an hour or so
It crushed the floor
And smashed the man's soul
 
(Whirl) Through the black hole in the floor
(Spin) I begin my whirl
(Swirl) I'm a driftwood with no strength
(Spin) Without soul, with no will
 
Like a feather I travel down (a spiral staircase)
One more loop through abyss (where Stairs are erased)
Like a feather I travel down (a spiral staircase)
Falling deeper than it is (all stairs are erased)
 
Through rapids and stones
I came like water and like wind I go
Through rapids and stones
I came like water and like wind I go
Spin! Swirl!
Whirl! Spin! Swirl!
SWIRL
Whirl! Spin! Swirl!
Whirl! Spin! Swirl!
 
Von C75C75 am Do, 17/06/2021 - 16:37 eingetragen
Tschechisch ÜbersetzungTschechisch
Align paragraphs

Větrná smršť

Jako cvok, celý bez sebe
človíček v místnosti vypadá tak teatrálně
s levou botou na noze pravé,
ten ruch spirálovitý je dost traumatizující, moc traumatizující.
 
Tiše,
ten člověk chodí dokola,
kdepak je ta cesta ven, kterou ještě nenašel?
A uvnitř /(uprostřed)
je koule z olova vyrobená,
koulí se a duní po parketách.
 
Ouha, jak je ta koule těžká!
Ohýbá mu hřbet až k samé zemi,
co nepatří mu, ani jinému,
enormní, absurdní.
 
Och, jak usilovně hloubá!
Asi tak za půl hodiny
rozdrtila podlahu
a člověku prsty na nohou.
 
Och, jak má hlavu vytíženou!
Asi po půl hodině
rozdrtila podlahu
a člověku rozlámala... duši!
 
(Rozvířím se) Skrze černou dírou v podlaze
(Roztočím se) Začnu své víření
(Rozkroužím) Jsem vysílené naplavené dříví
(Roztočím se) Bezduché, s vůlí žádnou
 
Jako peříčko cestuji dolů (točitým schodištěm)
Ještě jeden oblet propastí (kde schody jsou vymazány)
Jako peříčko cestuji dolů (točitým schodištěm)
Padám hlouběji, než to jde (všechny schody jsou vymazány)
 
Přes peřeje a kameny
já přišla jako voda a jako vítr poletím.
Přes peřeje a kameny
já přišla jako voda a jako vítr se...
Roztočím! Rozkroužím!
Rozvířím! Roztočím! Rozkroužím!
ROZKROUŽÍM
Zavířím! Roztočím! Rozkroužím!
Rozvířím! Roztočím! Rozkroužím!
 
Danke!
Von C75C75 am Do, 17/06/2021 - 16:37 eingetragen
Übersetzungen von „Vortex“
Tschechisch C75
Kommentare
Read about music throughout history