Queen - We Will Rock You (Vietnamesisch Übersetzung)

Vietnamesisch Übersetzung

Bọn Ta Sẽ Rung Chuyển Cậu

Ê anh bạn, cậu là một thằng nhóc om sòm đó
Chơi đùa trên đường suốt ngày, rồi sẽ trở thành một thằng đàn ông sớm thôi
Cậu dính bùn trên mặt kìa
Cậu đúng là một nỗi nhục nhã khủng khiếp
Đá cái ống bơ của mình khắp phố phường
 
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
 
Ê anh bạn, cậu là một thằng trai trẻ, một thằng mạnh mẽ
La hét khắp đường phố, rồi sẽ thống trị thế giới nhanh thôi
Cậu dính máu trên mặt kìa
Cậu đúng là một nỗi nhục nhã khủng khiếp
Phất phơ tấm biểu ngữ của mình khắp mọi nẻo đường
 
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
 
Ê anh bạn, cậu là một thằng già, một thằng nghèo khó
Xin xỏ bằng ánh mắt, rồi sẽ cho cậu thanh bình sớm thôi
 
Cậu dính bùn trên mặt kìa
Cậu đúng là một nỗi nhục nhã khủng khiếp
Ai đó nên đưa cậu về lại chỗ của mình
 
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
Bọn ta sẽ khiến cậu rung chuyển
 
Von Nắng am Sa, 24/02/2018 - 02:38 eingetragen
Kommentare des Autors:

You big disgrace!!!

Englisch

We Will Rock You

Kommentare