Enigma - Why (Persisch Übersetzung)

Persisch Übersetzung

چرا

من بچگانه و نادرست رفتار کردم
نسبت به تو،تنها دوست من
پشیمانم،اما اکنون خیلی دیر شده است
 
نمی توانم نشانت دهم
چیزهایی را که از تو یاد گرفته ام
زیرا زندگی تورا از من دور کرد
 
می پرسم چرا
می پرسم چرا
هیچ کس جوابم نمی دهد
فقط می پرسم چرا
 
اما ما روزی دوباره همدیگر را خواهیم دید
و از تو خواهم پرسید
 
از تو خواهم پرسید چرا
چرا باید اینگونه باشد
از تو می پرسم چرا
لطفا جوابی به من بده
 
سال های زیادی و جنگ های احمقانه ای(سپری شد)
تا ما یکدیگر را پذیرفتیم
چرا اینگونه بوده و همواره خواهد بود
 
چرا باید اینگونه باشد
چرا ما درک نمی کنیم
چرا ما اینقدر نابیناییم برای دیدن کسی
کسی که همیشه در کنارمان است
 
می پرسم چرا
می پرسم چرا
هیچ کس جوابم را نمی دهد
فقط می پرسم چرا
 
فقط به من بگو چرا
چرا باید اینگونه باشد
که انسانهای خوب ناپدید شوند
از تو می پرسم چرا
 
می پرسم چرا
می پرسم چرا
هیچکس جوابم را نمی دهد
فقط می پرسم چرا
 
می پرسم چرا
 
Von masih am Mo, 08/08/2011 - 21:23 eingetragen
Kommentare des Autors:

please add a alternative translation

Englisch

Why

Kommentare