Teilen
Font Size
Chinesisch
Originaltext

Chinese National Anthem - 义勇军进行曲 [毛主义版本]

前进! 各民族英雄的人民!
伟大的共产党,领导我们继续长征!
万众一心奔向共产主义明天!
建设祖囯,保卫祖囯,英勇地斗争。
前进!前进!前进!
我们千秋万代,
高举毛泽东旗帜, 前进!
高举毛泽东旗帜, 前进!
前进! 前进! 进!
 
Vietnamesisch
Übersetzung

Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc

Tiến lên! Nhân dân anh hùng các dân tộc!
Đảng Cộng sản vĩ đại lãnh đạo chúng ta tiếp bước Trường Chinh.
Muôn người một lòng hướng tới chủ nghĩa cộng sản tươi sáng,
Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh anh dũng.
Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!
Chúng ta còn mãi ngàn năm vạn thế hệ
Giương cao ngọn cờ Mao Trạch Đông, tiến lên!
Giương cao ngọn cờ Mao Trạch Đông, tiến lên!
Tiến lên! Tiến lên! Tiến!
 
Übersetzungen von „Chinese National ...“
Transliteration #1, #2
Vietnamesisch
Kommentare