Διαφήμιση

Vukovi sa Vučijaka (Вукови са Вучијака) (Μεταγραφή)

Vukovi sa Vučijaka

Pored rijeke Save živi jedan narod
Vučijak mu zakletva, majka zaštita
Napadoše dušmani, Ustaše su tu
da popale i poruše srspku zemlju svu
 
Hej, Ustaša nek' nestane
Vukovi sa Vučijaka srspku zemlju brane
 
Gorjelo je Lijšće, Vinska, Brusnica
zapali se Unka, Klakar i Svilaj
stisnuli su zube al' će pamtiti
Vukovi sa Vučijaka neće praštati
 
Hej, Ustaša nek' nestane
Vukovi sa Vučijaka srspku zemlju brane
 
Goreće i Koraće, Tulek, Sijekovac
Novo Selo, Kolibe, letjeće u zark
Ovog puta biće Sava njima granica
da zapamte srpska sela što su gorjela
 
Hej, Ustaša nek' nestane
Vukovi sa Vučijaka srspku zemlju brane
Hej, Ustaša nek' nestane
Vukovi sa Vučijaka srspku zemlju brane
 
Υποβλήθηκε από Barbarossa DavideBarbarossa Davide στις Κυρ, 01/08/2021 - 18:15
Μεταγραφή
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Вукови са Вучијака

Поред ријеке Саве живи један народ
Вучијак му заклетва, мајка заштита
Нападоше душмани, Усташе су ту
да попале и поруше срспку земљу свуда
 
Хеј, Усташа нек 'нестане
Вукови са Вучијака срспку земљу бране
 
Горјело је Лијшће, Винска, Брусница
запали се Унка, Клакар и Свилај
стиснули су зубе ал 'ће памтити
Вукови са Вучијака неће праштати
 
Хеј, Усташа нек 'нестане
Вукови са Вучијака срспку земљу бране
 
Гореће и Кораће, Тулек, Сијековац
Ново Село, Колибе, летјеће у зарк
Овог пута биће Сава њима граница
да запамте српска села што су горјела
 
Хеј, Усташа нек 'нестане
Вукови са Вучијака срспку земљу бране
Хеј, Усташа нек 'нестане
Вукови са Вучијака срспку земљу бране
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από Barbarossa DavideBarbarossa Davide στις Κυρ, 01/08/2021 - 18:19
Μεταφράσεις του τραγουδιού ''Vukovi sa Vučijaka ...''
Μεταγραφή Barbarossa Davide
Σχόλια
Read about music throughout history