The Lion King (OST) - На мој знак! Be Prepared (Serbian) (Μεταγραφή)

Σέρβικα

На мој знак! Be Prepared (Serbian)

Сумњам, да ћеш моћи да ме схватиш
Тако бистар као вепров бок
Ал' такав мораш да ме пратиш
Јер част води мојих мисли ток.
 
Видим по твом безизразном тону
Задатак ми неће бити лак
Но говорим о краљевству и о трону
Нека сви буду спремни на мој знак!
 
Буди спреман за велику шансу
Буди спреман за најбољу вест
Јер наредна ера носи промену смера
Хијене што глођу?
 
Само заслушај вођу!
И знајте да вреди и да награда следи
Чим положај заузмем нов
Кад неправду однесе мрак
На мој знак!
 
Да, на мој знак! Бит ћемо спремни! За шта?
 
За смрт краља.
 
Да ли је болестан?
 
Не будало, убит ћемо га. Каo и Симбу.
 
Сјајна идеја, шта ће нам краљ?
Нећемо краља! Ла ла ла ла ла ла!
 
Будале! Има ћете краља!
 
Али, рекао си...
 
Ја ћу бити краљ!
Следите ме, И никада више нећете гладовати
 
Да! Тако је! Живео краљ!
Живео краљ! Живео краљ!
 
Добро је што смо у вези
Са лавом ког бије лош глас
Наравно у овој нашој вези
Имам задатак за вас
 
Будућност вам леп живот спрема
Само пазите, главни је Скар
Без нјега баш ничега нема
Ваш залогај нјегов је дар
 
Буди спреман за велики преобрат
Буди спреман за поредак нов
Јер знам, да сам кадар да будем владар
Завере сујем и планове кујем
 
Бићу краљ прави у сјају и слави
Препознаћете сви моју моћ
Нек' вам зуб буде оштар и јак
На мој знак!
 
Сваки зуб биће оштар и јак
На мој знак!
 
Υποβλήθηκε από TheLionKingOST στις Σάβ, 23/09/2017 - 04:35
Align paragraphs
Μεταγραφή

Na Moj Znak

Sumnjam, da ćeš moći da me shvatiš
Tako bistar kao veprov bok
Al' takav moraš da me pratiš
Jer čast vodi mojih misli tok
 
Vidim po tvom bezizraznom tonu
Zadatak mi neće biti lak
No govorim o kraljevstvu i o tronu
Neka svi budu spremni na moj znak!
 
Budi spreman za veliku šansu
Budi spreman za najbolju vest
Jer naredna era nosi promenu smera
Hijene što glođu?
 
Samo zaslušaj vođu!
I znajte da vredi i da nagrada sledi
Čim položaj zauzmem nov
Kad nepravdu odnese mrak
Na moj znak!
 
Da, na moj znak! Bit ćemo spremni! Za šta?
 
Za smrt kralja.
 
Da li je bolestan?
 
Ne budalo, ubit ćemo ga. Kao i Simbu.
 
Sjajna ideja, šta će nam kralj?
Nećemo kralja! La la la la la la!
 
Budale! Ima ćete kralja!
 
Ali, rekao si...
 
Ja ću biti kralj!
Sledite me, I nikada više nećete gladovati
 
Da! Tako je! Živeo kralj!
Živeo kralj! Živeo kralj!
 
Dobro je što smo u vezi
Sa lavom kog bije loš glas
Naravno u ovoj našoj vezi
Imam zadatak za vas
 
Budućnost vam lep život sprema
Samo pazite, glavni je Skar
Bez njega baš ničega nema
Vaš zalogaj njegov je dar
 
Budi spreman za veliki preobrat
Budi spreman za poredak nov
Jer znam, da sam kadar da budem vladar
Zavere sujem i planove kujem
 
Biću kralj pravi u sjaju i slavi
Prepoznaćete svi moju moć
Nek' vam zub bude oštar i jak
Na moj znak!
 
Svaki zub biće oštar i jak
Na moj znak!
 
Υποβλήθηκε από TheLionKingOST στις Σάβ, 23/09/2017 - 04:43
Σχόλια