Διαφήμιση

Alcoholic lives matter ( Κινεζικά μετάφραση)

  • Καλλιτέχνης: Hubert Clos Lus (Hubert Clolus)
  • Τραγούδι: Alcoholic lives matter 8 μεταφράσεις
  • Μεταφράσεις: Venetan, Γερμανικά #1, #2, Ιαπωνικά, Ιταλικά #1, #2, Κινεζικά, Τσέχικα
  • Αιτήματα: Ισπανικά
Ζητήθηκε επανέλεγχος
Αγγλικά
A A

Alcoholic lives matter

No need for any poem.
Any alcoholic life IS a poem per se.
Please resspect alcoholeaks when you meat some.
You may stumble stum stum stum stom stom stom
On some Thom-as Dylying on the ground
Or bob into some kind.g of Bob Dyleaning on a wall.
 
Υποβλήθηκε από Hubert ClolusHubert Clolus στις Πέμ, 16/05/2019 - 15:52
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη Hubert ClolusHubert Clolus στις Παρ, 20/09/2019 - 12:04
Κινεζικά μετάφρασηΚινεζικά (σχολιάστηκε)
Αλφάδιασε τους παράγραφους

醉汉的人生也很重要

不需要作任何诗
醉汉的生活本来就是一首诗
请尊…尊重你遇到1的醉汉2
你有可能跌跌跌跌跌跌撞撞地碰到
哪个托马斯·狄烂醉地躺在地上3
或撞到某个鲍勃·狄烂醉地靠在墙上4
 
  • 1. 原文故意把“遇到(meet)”写成发音相同的“肉(meat)”。
  • 2. 原文“醉汉(alcoholic)”一词故意拼错以与“洞,裂缝(leak)”谐音。
  • 3. 狄兰·托马斯,英国诗人,十分嗜酒。原文故意将Dylan改成Dylying与后文的“躺在地上”直接相连。
  • 4. 鲍勃·狄兰(也作鲍勃·迪伦),美国摇滚、民谣艺术家。这里也将Dylan改为Dyleaning以与后文“靠在墙上”直接相连。
Ευχαριστώ!
thanked 1 time
Unless noted in 'Author's comment' section, all the translations are done from the original lyrics.
You are welcome to offer any suggestion to my translation!
Υποβλήθηκε από Туна ЧеневскаяТуна Ченевская στις Παρ, 10/04/2020 - 10:24
Ο μεταφραστής ζήτησε επανέλεγχο.
Αυτό σημαίνει πως θα χαρεί να λάβει διορθώσεις, προτάσεις κλπ σχετικά με την μετάφραση.
Αν είστε ευφραδής και στις δυο γλώσσες του ζεύγους, παρακαλούμε αφήστε τα σχόλιά σας.
Παρακαλώ βοηθήστε στη μετάφραση του "Alcoholic lives ..."
Σχόλια