Διαφήμιση

all roads lead to Rome

Υποβλήθηκε από evfokas στις Πέμ, 17/10/2013 - 19:57

Idiomatic translations of "all roads lead to Rome"

Αγγλικά
همه راهها به يك جا ختم مي شوند
Αραβικά
كل الطرق تؤدي إلى روما
Αρμένικα
Բոլոր ճանապարհները տանում են Հռոմ
Γαλλικά
Tous les chemins mènent à Rome
Ερμηνείες:
Γερμανικά
alle Wege führen nach Rom
Ελληνικά
όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη
Εσθονικά
Kõik teed viivad Rooma
Ιαπωνικά
すべての道はローマに通ず
Ερμηνείες:
Ισπανικά
todos los caminos llevan a Roma
Ιταλικά
tutte le strade portano a Roma
Κινεζικά
百川归海
Ερμηνείες:
Κροατικά
Svi putovi vode u Rim
Ερμηνείες:
Λατινικά
omnes viae Romam ducunt
Ερμηνείες:
Ολλανδικά
Alle wegen leiden naar Rome
Ουγγαρέζικα
Minden út Rómába vezet
Ουκρανικά
Всі дороги ведуть до Риму
Ρουμανικά
Toate străzile duc la Roma
Ρωσικά
Все дороги ведут в Рим
Ρωσικά
Все реки впадают в море
Ερμηνείες:
Σλοβακικά
Všetky cesty vedú do Ríma
Σουηδικά
Alla vägar bär till Rom
Ερμηνείες:
Αγγλικά, Ελληνικά #1, #2, Τουρκικά
Τουρκικά
Bütün yollar Roma'ya çıkar.
Ερμηνείες:

Meanings of "all roads lead to Rome"

Αγγλικά

I ancient Rome's time all the improved roads were built by Rome so consequently they all were built to go to Rome. That's why 'all roads lead to Rome'. This is today used when all things being considered lead to one conclusion. "There are cookie crumbs on the floor to her room. I guess we knew who ate them...all roads lead to Rome."

Eρμηνεύτηκε από Ww WwWw Ww στις Παρ, 29/07/2016 - 22:51
Explained by Ww WwWw Ww

"all roads lead to ..." στους στίχους

AnnenMayKantereit - Tommi

As much as possible
And throughout the world
All roads lead to Rome
And sometimes back to Cologne

Luis Eduardo Aute - Without Your Heartbeat

There are some who say
That all roads lead to Rome
And it's true because mine

Jan Böhmermann - People Life Dance World

[Pre-Chorus]
To everyone out there: Being different is good
All roads lead to Rome
We're marching to Alaska

Lefa - Alone

You won’t even be looked at, they won’t talk to you
Not even to give you directions; man, it’s totally paranoid
The one who said that all roads, all roads lead to Rome
If the end justifies the means, they don't always have the same aroma

Skinz - In My Zone

[Build]
When I see sunshine and summer dresses
I know all roads lead to rum and cola[fn]In danish the city of Rome and the drink rum is both called ”Rom”, so there's a double meaning in the phrase, ”All roads lead to Rome/rum and cola”[/fn]
I'm looking at the bill I just recieved

SWAY - Hype Boys

You're not a bad boy, no, I got a bad boy flow
Cos when in Rome you do what the Romans do
Especially when all roads lead to Rome
You need to stop pretending

Blaumut - 100º

I have a landscape with a door and too many keys

Why do the roads lead to Rome? [fn]This makes reference to the popular saying "All roads lead to Rome (Tots els camins van a Roma)" that means that there are different ways to reach a goal. This saying originates historically in reference to the Roman Empire who built roads all through Europe to connect them to their main city, Rome. Therefore, no matter where you lived, taking those roads you would always end up in Rome [/fn]
Why don't secrets weight?

Xavier Naidoo - Latin

I'll either find a way or pave one out

All roads lead to Rome, I'm at the end of mine
I just know it can't go on like this

Comix - Free Love

Not to my life

Nothing's sure, all roads lead to Rome
Look at the ad, we'll send you an apple

The End Times Spasm Band - I Don't Roll Like That

I can't stand staying still, I can't bear cloudy days
If all roads lead to Rome, I'll make it on the way
I ain't promised you a thing, don't let me hear you say

The Ghost of a Saber Tooth Tiger - The World Was Made for Men

When the fabric of time's
Unraveling like twine
When all roads lead to Rome
And they're no words left to rhyme

Mathilde Falch - All Roads

All roads lead to Rome
There was no way around it
All roads lead to Rome
And the bottle was always empty

AnnenMayKantereit - Tommi

As much as possible
And throughout the world
All roads lead to Rome
And one day back to Cologne