Διαφήμιση

Alone ( Τσέχικα μετάφραση)

Αγγλικά
Αγγλικά
A A

Alone

I have done so far, but beneath my soul
I know I could have gone with you
Sing a song awhile and I'll be calm again
 
When I'm feeling down, I would count the stars
Up above all I see is you, dream of you
Someday you'll come back?
 
Raindrops fall down on me so cold but so tenderly
Could we put hearts together though we're far so apart?
Do you think of me? Care for me? I get so alone... alone
Traffic lights the crossing crowd
How could I live my life without you?
 
In the morning sun when I look around
All I feel is the pain inside
Another story of a brokenhearted soul
 
Time will slip away leaving pieces of
Little moments I've been with you, shared with you
Someday I'll move on
 
Raindrops fall down on me so cold but so gently
Would we put hearts together though we're far so apart?
Will you think of me? Search for me? I'll be so alone... alone
Traffic lights the crossing crowd
How will I live my life without you?
 
Υποβλήθηκε από GeheiligtGeheiligt στις Παρ, 26/06/2015 - 19:45
Επεξεργάστηκε τελευταία φορά από το χρήστη infiity13infiity13 στις Παρ, 30/09/2016 - 17:17
Σχόλια συντάκτη:

Composer: Yutaka Yamada & Lisa Gomamoto
Singer: Lisa Gomamoto

Τσέχικα μετάφρασηΤσέχικα
Αλφάδιασε τους παράγραφους

Sám

Udělal jserm toho moc, ale pod mojí duší
Vím, že jsem mohl zmizet s tebou
zpívej chvíli písničku a budu znovu klidný
 
Když se cítím dole, počítal bych hvězdy
nahoře všeho tě vidím , sen tebe
vrátíš se někdy?
 
Padají na mě kapky deště tak chladné , ale nežné
Mohli bychom dát srdce spolu i přesto,že jsme byli tak daleko od sebe?
Myslíš na mě? Stáráš se o mě? Stal jsem se tak sám...sám
 
Když se ráno podivám kolem sebe
Vše co cítím je bolest ve mně
Další příběh zlomené duše
 
čas se vytrátí zanechá kousky z
malých momentů co jsem byl z s tebou, zažil s tebou
Jednou se přes to dostanu
 
Padají na mě kapky deště tak chladné , ale nežné
Mohli bychom dát srdce spolu i přesto,že jsme byli tak daleko od sebe?
Myslíš na mě? Stáráš se o mě? Stal jsem se tak sám...sám
Semafory rozdělují dav
Jak budu žít můj život bez tebe?
 
Ευχαριστώ!
Υποβλήθηκε από ReformedReformed στις Κυρ, 20/06/2021 - 08:51
Σχόλια
Read about music throughout history