Διαφήμιση

(avere) carta bianca

Υποβλήθηκε από Επισκέπτης στις Κυρ, 03/03/2013 - 00:21

Idiomatic translations of "(avere) carta bianca"

Αγγλικά
to have (or more usually used with to give someone) carte blanche
Ερμηνείες:
Αγγλικά
(to have) free reign
Ερμηνείες:
Γαλλικά
(avoir) carte blanche
Ισπανικά
(tener) carta blanca
Ερμηνείες:
Ρωσικά
иметь карт-бланш
Ερμηνείες:
Σλοβακικά
Dať niekomu/ mať voľnú ruku
Τουρκικά
yaptıklarından sorumlu olmamak

Meanings of "(avere) carta bianca"

Βουλγαρικά

пълна свобода на действие

Eρμηνεύτηκε από Επισκέπτης στις Κυρ, 03/03/2013 - 00:21
Explained by Επισκέπτης